Seminar / 30.01.2020

Forum for praktisk prosess

Tvisteløsning og prosedyre

Det er med glede vi inviterer til årets Forum for praktisk prosess, en samling av og for alle som jobber mye med prosedyre og tvisteløsning.

Formålet er å skape en arena for prosedyreadvokater, embetsdommere og voldgiftsdommere hvor man på tvers av firma og spesialiseringer møtes for å belyse praktiske problemstillinger.

Vi kan også i år vise til et svært interessant program, og har samlet en rekke nøkkelpersoner i bransjen for å rette søkelyset mot viktige tema innen tvisteløsning.

Vi møtes til registrering og lett servering kl. 16:30. Det faglige programmet, fordelt over to sesjoner, varer fra kl. 17:00 til 19:00, og deretter fortsetter vi de gode samtalene over god mat og drikke.

(I) Bruk av disposisjoner og hjelpedokumenter i retten. Hvilke regler gjelder og hva er god praksis?

Vi har som tidligere tenkt at det kan være verdifullt å belyse temaet fra ulike sider, og som innledere i dette temaet har vi fått med oss:

  • Dommerperspektivet: Wenche Elisabeth Arntzen, Høyesterett
  • Den offentlige advokatens perspektiv: Fredrik Sejersted, Regjeringsadvokaten
  • Forretningsadvokatens perspektiv: Bettina Banoun, Wiersholm
  • Moderator: Amund Noss, Kluge

(II) Provokasjoner og anmodninger om bevisfremleggelse.

Også her er vi særlig opptatt av å få belyst hva som er god praksis knyttet til håndtering av provokasjoner. Til å innlede dette temaet har vi fått med oss:

  • Dommerperspektivet: Ida Skirstad Pollen, Borgarting lagmannsrett
  • Advokatperspektivet: Ola Haugen, Wikborg Rein
  • Voldgiftsperspektivet: Margrethe Buskerud Christoffersen, UiO
  • Moderator: Henning Harborg, Thommessen

Etter den faglige delen, har vi gleden av å invitere til hyggelig sosialt samvær, med mat og drikke tilberedt og servert av kulinarisk ekspert Øyvind Hjelle og hans team.

Fjorårets arrangement ble en stor suksess, med god oppslutning og svært mange påmeldte. For å sikre at vi i år får plass til alle de som jobber mye med prosess og som har lyst til å delta, er påmeldingen i første omgang begrenset til de som har fått personlig invitasjon, og med et tak på 130 deltakere. Hvis vi får plass, vil vi naturligvis åpne opp for flere.

Meld deg på via knappen på toppen av siden, eller ved å klikke her.