Click continue to switch to the English version of our webpage.

Åpningen av Barnas Jurist under Arendalsuka

Det er med glede og stolthet vi er med på den offisielle åpningen av Barnas Jurist under Advokatforeningens årlige hagefest på Arendalsuka 2016.

Vi i Haavind støtter Barnas Jurist og er stolte av å bidra til bedret rettsikkerhet for barn og unge. Med et team av godt kvalifiserte frivillige advokater, jurister og jusstudenter skal Barnas Jurist tilby gratis og oppsøkende rettshjelp til barn og unge.

Når de voksne svikter, står barn og unge ofte uten hjelp til å bedre sin livssituasjon. Gatejuristen ønsker å gjøre noe med dette. Vi ønsker å bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt rettighetene sine. Derfor har Gatejuristen nå etablert prosjektet Barnas Jurist som skal gi gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år.

Vi har et forprosjekt frem til 1.juni 2017 der et team med godt kvalifiserte frivillige advokater, jurister og jusstudenter skal tilby gratis og oppsøkende rettshjelp til denne gruppen. Vi videreutvikler Gatejuristens frivillighetsmodell slik at de barna som trenger det, skal få en uavhengig rettshjelper ved sin side. Slik ønsker vi å bidra til at flere barn får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. [Barnas Jurist, 2016]

Vi i Haavind støtter Barnas Jurist og er stolte av å bidra til bedret rettsikkerhet for barn og unge

Barnas Jurist Haavind
Barnas Jurist Haavind

Den offisielle åpningen legges til Arendalsuken, med følgende program:

  • Innslag med Tabanka Dance Ensemble
  • Merete Smith ønsker velkommen
  • Ungdom fra Forandringsfabrikken forteller om sine erfaringer
  • Barneminister Solveig Horne taler og forestår offisiell åpning av Barnas Jurist
  • Barnas Jurist holder et kort innlegg
  • Advokatfirmaet Haavind v/ advokat og partner Rasmus Asbjørnsen deler sin erfaring
  • Innlegg fra ExtraStiftelsen og Help
  • Tabanka Dance Ensemble avslutter

Les også