Click continue to switch to the English version of our webpage.

Advokater fra Haavind bidrar til videreutdanning av ledere

Haavind har i en årrekke vært foredragsholder på det omfattende «BI Executive Master of Management»-programmet, i studieretningen «Personal- og arbeidsjus». Advokatene Espen Nordbø og Sten Foyn anerkjenner betydningen av å gi dagens ledere den nødvendige kompetansen for å håndtere komplekse juridiske problemstillinger innenfor arbeidsrett og verdsetter samarbeidet med BI.

Haavind har i en årrekke vært foredragsholder på det omfattende «BI Executive Master of Management»-programmet, i studieretningen «Personal- og arbeidsjus». Advokatene Espen Nordbø og Sten Foyn anerkjenner betydningen av å gi dagens ledere den nødvendige kompetansen for å håndtere komplekse juridiske problemstillinger innenfor arbeidsrett og verdsetter samarbeidet med BI.

BI sier på sine nettsider at «solid kunnskap om rettslig regulering av arbeidsforhold er nødvendig, ikke minst for å håndtere utfordringer som oppstår når private og offentlige virksomheter gjennomgår omstillinger i Norge og internasjonalt.»

Gjennom dette unike programmet gis ledere, personal- og organisasjonsansvarlige, medarbeidere og tillitsvalgte innsikt og kunnskap om det arbeids- og skatterettslige regelverk, og rammebetingelser dette setter for ansettelser, endringer og omstillinger i arbeidslivet. Forelesningene med Haavinds advokater gir deltakerne innsikt i internasjonal arbeidsrett, skatt og trygd.  Fokus er på hva bedriftsledere bør kjenne til, på praktisk tilnærming, og på hvordan man unngår de viktigste fallgruvene.

For mer informasjon om programmet, se https://www.bi.no/kurs-og-programmer/personal-og-arbeidsjus/forside/ eller ta kontakt med en av våre advokater.

Les også