Click continue to switch to the English version of our webpage.

Møt våre stipendiater, Randi og Kristina

Hvert semester er vi så heldige å ha et lite knippe studenter hos oss mens de skriver masteroppgave. Dette semesteret er det Randi Sagård og Kristina Sørvang Nymo som har skriveplass i Haavind. Randi har kontor og veileder i vårt forretningsområde Bygg, anlegg og offshore, og Kristina sitter i forretningsområdet Arbeidsliv.

Hvert semester er vi så heldige å ha et lite knippe studenter hos oss mens de skriver masteroppgave. Dette semesteret er det Randi Sagård og Kristina Sørvang Nymo som har skriveplass i Haavind. Randi har kontor og veileder i vårt forretningsområde Bygg, anlegg og offshore, og Kristina sitter i forretningsområdet Arbeidsliv.

Mellom rettskildesøk og skriving tar Randi og Kristina seg tid til en liten kaffepause med oss. Vi snakker om det å skrive masteroppgave i et advokatfirma, og deres tanker om at et langt studie nærmer seg slutten.

Kan dere fortelle litt om tema og problemstilling for oppgaven?

Jeg skriver om selgers hevingsadgang etter at ytelsen er overlevert, forteller Randi. Etter kjøpsloven er selger avskåret fra å heve etter overlevering, med mindre han har tatt forbehold. Jeg undersøker rekkevidden av denne begrensningen, hvor hovedspørsmålet er om den er begrenset til å gjelde situasjoner der kjøperen er i betalingsmislighold, eller om den gjelder generelt.

Kristina skriver om arbeidssøkers opplysningsplikt. Problemstillingen jeg har valgt er arbeidsgivers muligheter til å fremsette krav om ugyldighet eller heve en inngått arbeidsavtale på grunn av arbeidssøkers opplysningssvikt om tidligere straffbare forhold. Jeg tar for meg det tilfelle at forholdet blir oppdaget mellom kontraktsinngåelse og tiltredelse.

Hvorfor valgte dere å skrive om akkurat dette?

Obligasjonsrett er nok det faget jeg har likt aller best i løpet av mine fem år på jussen, sier Randi. Jeg var opptatt av å velge et fagområde jeg synes er interessant. Jeg fikk hjelp til å finne problemstillingen min av flere av partnerne som jobber i forretningsområdet Bygg, anlegg og offshore, og den er inspirert av en verserende sak. Det er ekstra spennende når jeg vet at problemstillingen dukker opp i praksis. I tillegg ville jeg skrive om noe som ikke har blitt drøftet mange ganger tidligere. Det står mye i lærebøkene om kjøpers hevingsadgang, mens selgers hevingsadgang er langt mindre behandlet.

Jeg hadde lyst til å skrive om et tema innenfor individuell arbeidsrett, forteller Kristina, som ikke visste helt hvordan hun skulle orientere seg i havet av mulige problemstillinger. Også Kristina fikk noen gode tips til problemstilling fra partnere i forretningsområdet hun skriver for. Når det gjelder arbeidsavtaler oppstår det ofte spørsmål i skjæringspunktet mellom arbeidsrett og avtalerett, fortsetter hun. Det er mange spennende utfordringer knyttet til dette som jeg tenkte kunne være passende for en masteroppgave. Jeg valgte ut opplysninger om tidligere straffbare forhold fordi dette reiser ulike juridiske dilemmaer jeg ville se nærmere på.

Hva er grunnen til at dere ønsket å ha skriveplass i Haavind?

De har begge tidligere vært praktikanter hos oss, og trekker dette frem som mye av grunnen til at de også ønsket skriveplass.

Masteroppgaven er et ensomt arbeid og det er gull verdt å ha et miljø rundt seg både faglig og sosialt, sier Kristina. Her kan jeg diskutere oppgaven med noen av Norges beste advokater innen arbeidsrett og det er selvfølgelig veldig motiverende og inspirerende.

Jeg trivdes utrolig godt da jeg var her som trainee, trekker Randi frem. Å ha skriveplass gir en unik mulighet til å bli kjent med firmaet og de som jobber her. Man får være med på alt det sosiale, og får hele tiden faglige innspill til oppgaven. Haavind er utrolig flinke til å inkludere og følge opp studentene som er her. God lunsj, eget kontor, treningsrom og tilgang til et stort bibliotek er heller ikke feil. I tillegg tenkte jeg at skriveplassen ville gjøre meg enda flinkere til å jobbe godt med oppgaven gjennom hele semesteret.

Har det oppstått noen morsomme situasjoner underveis?

Selve masterskrivingen byr vel ikke akkurat på de største latterkrampene, sier Kristina, men hverdagen på kontoret er alltid fylt med mye latter og humor. Kontoret mitt er ikke mange meterne fra kaffemaskinen, så jeg har god oversikt over hva som skjer i etasjen.

Randi forteller at hun endret en del på problemstillingen mellom første og andre møte med veileder, noe som førte til at de pratet litt rundt hverandre i starten og hun et øyeblikk trodde at hun måtte forkaste hele oppgaven. Total panikk i noen minutter, og egentlig ikke så morsomt når jeg tenker meg om, minnes hun. Det løste seg heldigvis.

Hva har vært den største utfordringen så langt?

Det var mye vanskeligere å få til en god struktur enn jeg hadde sett for meg, og jeg har endret den flere ganger allerede. I starten slet jeg også med å finne en klar problemstilling og sette rammen for oppgaven, forteller Randi.

Kristina synes at den største utfordringen til nå har vært å tilpasse seg en helt ny måte å jobbe på. Underveis i studiet blir man godt vant til den vanlige prosessen frem mot eksamen og har gjerne fått faste lese- og arbeidsvaner. Når man skriver oppgave begynner man på en måte helt på nytt og det krever full omstilling. Det er derfor vanskelig å vite hva som skal til for å skrive en god oppgave og hvor man skal legge lista.

Hvilke råd vil dere gi til studenter som skal skrive masteroppgave neste semester?

Å finne problemstilling så tidlig som mulig, sier Kristina. Tankeprosessen i forkant og underveis i arbeidet er vel så viktig som selve skrivingen. Lag en fremdriftsplan så du har konkrete mål å jobbe mot, det hjelper på motivasjonen. Finn en problemstilling som du har lyst til å skrive om og synes er spennende. Det er du som skal sitte med oppgaven i mange måneder og derfor er det viktig å ta et selvstendig valg når det gjelder tema for oppgaven. Det også lurt å søke råd og inspirasjon fra andre underveis i prosessen.

Randi er helt enig, og tilføyer at man burde komme i gang med å skrive så tidlig som mulig. Man vil gjerne ha lest mye og kunne alt før man føler seg klar, men jeg erfarte at oppgaven og strukturen kom av seg selv når jeg begynte å skrive. Jeg startet med de punktene jeg visste måtte med i oppgaven, og det satte i gang hele prosessen.

Hvilke tanker har dere nå som et langt studie snart går mot slutten?

Det er både skummelt og gøy, sier Kristina. Plutselig begynner voksenlivet for alvor. Siden jeg skal begynne som advokatfullmektig i Haavind neste år har jeg likevel ganske lave skuldre. Det er utrolig deilig å kunne starte yrkeskarrieren i trygge omgivelser. Jeg gleder meg masse til å begynne og jobbe med dyktige kollegaer jeg vet jeg kommer til å lære enormt mye av. Jeg er veldig klar for å bytte ut Peder Ås og Marte Kirkerud med virkelige personer og juridiske utfordringer. Men, først skal jeg på utveksling i Italia og spise meg opp på pizza, pasta og gelato. Det burde gjøre meg klar for arbeidshverdagen som venter om et snaut år!

Randi skal også tiltre i Haavind etter endt studie, allerede til sommeren. Hun tenker at det er både gøy og trist at studielivet nærmer seg slutten. Jeg har hatt det veldig gøy som student, og likt fleksibiliteten. Samtidig gleder jeg meg til å få bruke det jeg har lært i praksis. Tidligere har tidsperspektivet mitt vært begrenset til studieløpet, mens jeg nå begynner å se livet «etterpå». Jeg gleder meg veldig til å bli ferdig, avslutter Randi.

Les også