Tre senioradvokater blir Specialist Counsel

Tone Grivi, Christina Paludan Melson og Kittil Bjørnerud Bergan rykker opp til Specialist Councel

Det er ekstra spennende å annonsere at Tone Grivi, Christina Paludan Melson og Kittil Bjørnerud Bergan har fått nye roller som Specialist Counsel.

Specialist Counsel er en nyopprettet stilling for ansatte med særskilt spesialistkompetanse på sitt fagområde, som får et større ansvar i teamet, for prosjekter og faglig utvikling. Specialist Counsel vil også ha ansvar for å bygge og videreutvikle Haavinds markedsposisjon og kundeportefølje innen sitt fagfelt og er dermed en viktig rolle for Haavinds videre firmautvikling.

Tone Grivi

Tone har vært ansatt i Haavind siden 2010 og er tilknyttet firmaets fagområde for ESG og M&A. De siste årene har Tone opparbeidet seg solid kompetanse innen ESG og er helt sentral i Haavinds ESG-satsning. Tone er i tillegg spesialisert innen restruktureringer, oppkjøp, fisjoner og fusjoner og har bred skatterettslig erfaring.

Christina Paludan Melson

Christina er spesialisert innen offentlige anskaffelser, et fagfelt hun har jobbet med siden 2004. Hun bistår med rådgivning på alle stadier av anskaffelsesprosessen og i tvistesaker – både på oppdragsgiver- og leverandørsiden. Christina har også erfaring innen generell EU/EØS-rett, herunder statsstøtte og konkurranserett.

Christina er rangert av Legal 500 innen offentlige anskaffelser og ble nylig utnevnt av Kongen i statsråd som nytt medlem i klagenemda for offentlige ansaffelser (KOFA).

Kittil Bjørnerud Bergan

Kittil har jobbet i Haavind siden 2008 og er spesialisert innen eiendomsutvikling, boligrett og prosess i tilknytning til utbyggingsprosjekter, og bistår eiendomsutviklere og entreprenører. Kittil har de siste årene vært involvert i flere av de største utbyggingsprosjektene i landet.

Han har bred erfaring med organisering av større utviklingsprosjekter, herunder salg/markedsføring, seksjonering og tinglysning. Kittil jobber også med entrepriserett, og har håndtert mange tvistesaker for utbyggere/entreprenører de siste årene.

Les også