Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bistår Tieto i fusjonen med EVRY

Den finske IT-giganten Tieto og Norges største IT-selskap, Evry, kunngjorde i dag at de fusjonerer. Fusjonen har en samlet verdi på rundt NOK 36 milliarder og er med dette en av de største IT transaksjonene i Norge noensinne.

Den finske IT-giganten Tieto og Norges største IT-selskap, Evry, kunngjorde i dag at de fusjonerer. Fusjonen har en samlet verdi på rundt NOK 36 milliarder og er med dette en av de største IT transaksjonene i Norge noensinne.

Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet omsetning på rundt 30 milliarder kroner og 24.000 medarbeidere. Selskapet vil bli kalt TietoEVRY og ha flere tusen kunder i privat og offentlig sektor i mer enn 90 land.

«Det kombinerte selskapet vil være godt posisjonert til å ha en sentral rolle i den digitale transformasjonen i hele Norden,» uttalte konsernsjef Kimmo Alkio i Tieto i pressemeldingen.

Havnæringen Teknologi
Havnæringen Teknologi

Haavind har vært rådgiver for Tieto i alle trinn av transaksjonen, herunder transaksjonsstruktur og due diligence. Partner Leif Eirik Thrane, som leder vår IT og teknologiavdeling, har ledet det tverrfaglige kjernetemaet som ellers har bestått av Partner Andreas Vik på selskapsrett og Partner Cornelius Sogn Ness på børs- og verdipapirrett. Et betydelig antall øvrige advokater i Haavind har vært involvert i transaksjonen.

Det er et solid stykke samarbeid som underbygger Haavinds ledende posisjon innen teknologi og Tech M&A, sier Leif Eirik Thrane.

Fusjonen skal gjennomføres etter reglene om såkalt grenseoverskridende fusjon i selskapslovgivningen i Norge og Finland.

«En slik transaksjon mellom to børsnoterte selskaper er ganske unikt», sier Andreas Vik.

Les også