Tuva er en del av prosjektstøtte-teamet i Haavind.

Som compliance-medarbeider er hun med på å sikre at Haavind drives i tråd med gjeldende lovverk bl.a. knyttet til anti-hvitvasking. Hun bistår med kunde -og saksopprettelse og onboarding av Haavinds kunder iht. Hvitvaskingsloven og tilhørende Hvitvaskingsforskrift. Dette innebærer å gjennomføre risikovurderinger, opprettholde rutiner for å redusere eventuell risiko, bistå med gjennomføring av kundetiltak og løpende oppfølging av saker og kunder, samt å gjøre nærmere undersøkelser og eventuelt rapportere ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

I tillegg yter hun administrativ bistand på tvers av Haavinds forretningsområder og er en serviceinstans for juristene i deres daglige arbeid.