Click continue to switch to the English version of our webpage.

Marie er tilknyttet vårt prosjektstøtteteam.

Som prosjektkoordinator bidrar hun til å sikre kvalitet, effektivitet og lønnsomhet i Haavinds prosjektleveranser. Hun koordinerer prosjekter etter Haavinds prosjektmodell og bistår advokatene med administrativt arbeid knyttet til prosjektets planlegging og gjennomføring.