Marianne har mange års erfaring som advokatsekretær og er tilknyttet vårt forretningsområde for Arbeidsliv og virksomhetsstyring.

I tillegg til ordinære sekretærfunksjoner for avdelingen bistår hun med dokumentbehandling, herunder utarbeidelse av digitale dokumentsamlinger og -utdrag. Marianne jobber også på tvers av fagområder og bistår mye i arbeid knyttet til selskapsstiftelser og selskapsendringer. I tillegg bidrar hun med IT-opplæring.