Leilani er advokatsekretær tilknyttet vårt forretningsområde Teknologi, Media og IPR hvor hun i tillegg til ordinære sekretæroppgaver og dokumentbehandling jobber særlig med korrektur og oversettelser. 

Hun er reisebestiller med ansvar for de ansattes profiler hos reisebyrå, og bistår ved påmelding til kurs og konferanser for firmaets jurister. Hun bistår med praktisk tilrettelegging under hovedforhandlinger og andre arrangementer. Leilani jobber også med utarbeidelse av presentasjoner og transkribering, og bistår med rating-arbeid og anbud.