Click continue to switch to the English version of our webpage.

Leilani en del av prosjektstøtte-teamet i Haavind, og har mange års erfaring innen administrativ støtte.

Som advokatassistent bistår Leilani med en rekke oppgaver på tvers av fagområder, som blant annet dokumenthåndtering og administrasjon, praktisk tilrettelegging under hovedforhandlinger og andre arrangementer, utarbeidelse av presentasjoner og transkribering, oversettelser, rating-arbeid og anbud.