Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ine er ansatt i Haavinds økonomiavdeling hvor hun har supportansvaret for økonomisystemet med integrerte systemer, samt ansvar for inngående fakturaer, anleggsregnskap, kontraktsystem, rapportering og andre oppgaver i avdelingen. 

Ine har bakgrunn fra bank- og IT-bransjen hvor hun har jobbet som support- og fagkonsulent, og som prosjektdeltaker innenfor segmentet Tjenesteytende næring. Hun har utdannelse fra Bankakademiet og 2-årig datahøyskole (NHI – Norges høyskole for informasjonsteknologi).