Hege er tilknyttet vårt forretningsområde Corporate M&A hvor hun i all hovedsak bistår Haavinds insolvens- og restruktureringsteam med diverse bobehandlingsoppgaver, herunder saksbehandling, lønnsgaranti samt registrering av fordringer. Hun er videre en viktig nøkkelperson innen firmaets tilbud om Corporate Secretarial Services.