Hege er tilknyttet avdeling for Corporate, Restrukturering og Insolvens som saksbehandler. Hun bistår bostyrer og saksansvarlig advokat med oppgaver knyttet til konkurs- og rekonstruksjonssaker samt behandler lønnsgarantisaker. Hege er videre en viktig ressursperson knyttet til firmaets tilbud om Corporate Secretarial Services tjenester.