Click continue to switch to the English version of our webpage.

Edita er tilknyttet vårt forretningsområde Eiendom.  

I all hovedsak bistår hun Haavinds eiendomsteam med eiendomsrett. Edita er involvert i transaksjoner og omfattende prosjekter hvor hun arbeider med dataromsløsningen Collaborate. Jobben innebærer å innhente, systematisere og strukturere relevant dokumentasjon fra klienter og offentlige registre i datarommene. Hun er videre en viktig nøkkelperson innen eiendomsoppgjør, med innrapportering og føring av eiendomsmeglingsoppdrag samt tinglysing. I tillegg bistår hun med juridisk saksbehandling og utarbeidelse av utdrag ifm. rettsaker.