Click continue to switch to the English version of our webpage.

Dag jobber som finansiell rådgiver i Haavinds økonomiavdeling.

Dag har en master innen økonomi og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innenfor finans og finansieringsrett. Han har en solid økonomiforståelse i skjæringspunktet mellom økonomi og forretningsjus som er svært verdifullt innen fagområder som M&A og konkurs og rekonstruksjon.

I Haavind jobber Dag på tvers av selskapets forretningsområder, med alt fra driftsoppgaver til internkontroll, analyse og rapportering. I tillegg til dette bidrar han med finansiell forståelse i juridiske saker der det økonomiske aspektet er av spesiell betydning. Dag bistår jevnlig i større sakskompleks med rådgivning knyttet til forkjøpsrett, verdsettelse av aksjer og styresamtykke.

I tillegg til dette jobber Dag med ESG og compliance. Han sitter blant annet i Haavinds bærekraftsutvalg, og har ansvaret for implementering og oppfølging av åpenhetsloven.