Dag er økonomikonsulent i Haavinds økonomiavdeling. Her jobber han på tvers av alle forretningsområdene i selskapet, med alt fra vanlige driftsoppgaver til internkontroll, analyse og rapportering.

Dag har en master innen økonomi og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innenfor finans og finansieringsrett.