Cecilie leder sekretærteamet. Hun har faglig ansvar for sekretærene, ansvar for ressursplanleggingen og bidrar til god arbeidsflyt og samarbeid mellom sekretærene. 

Hun er også administrativ støtte og koordinator til ledergruppen. I tillegg er Cecilie sekretær for styret i Haavind.