Click continue to switch to the English version of our webpage.

Beate Oeding er varemerkeadministrator tilknyttet Teknologi, Media og IPR.

Beate arbeider med nasjonale og internasjonale varemerkesøknader- og registreringer, herunder oppfølging av kunders varemerkeporteføljer.