Click continue to switch to the English version of our webpage.

Aida er tilknyttet vårt forretningsområde Eiendom.

Hun bistår Haavinds eiendomsteam primært innenfor eiendomsrett. Aida er involvert i transaksjoner og omfattende prosjekter hvor hun blant annet arbeider med dataromsløsningen Collaborate. Dette innebærer å innhente, systematisere og strukturere relevant dokumentasjon fra klienter og offentlige registre i datarommene. Hun er videre en viktig nøkkelperson innen tvist- og prosessoppdrag hvor hun bistår med juridisk saksbehandling og utarbeidelse av utdrag ifm. rettsaker.