Click continue to switch to the English version of our webpage.

Oslo Legal Walk – vi går sammen for fri rettshjelp!

Å gi bedre tilgang til rettshjelp av god kvalitet, er et at de mest treffsikre virkemidlene for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Onsdag 4. september går jurister og jusstudenter Oslo Legal Walk; en 8 kilometer lang løype gjennom Oslos gater med mål om å sette lys på behovet for fri rettshjelp og samle inn penger til formålet.

Å gi bedre tilgang til rettshjelp av god kvalitet, er et at de mest treffsikre virkemidlene for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Onsdag 4. september går jurister og jusstudenter Oslo Legal Walk; en 8 kilometer lang løype gjennom Oslos gater med mål om å sette lys på behovet for fri rettshjelp og samle inn penger til formålet.

Ideen til Legal Walk stammer fra London, der den første London Legal Walk ble arrangert i 2005 – den gang med drøyt 300 deltakere. Siden har arrangementet vokst for hvert år. 17. juni i år gikk mer enn 15.000 mennesker en mil gjennom Londons gater. I front gikk den engelske høyesterettsjustitiarius og riksadvokaten.

Juristforbundet, som er initiativtaker til Oslo Legal Walk, håper at dette skal bli en årlig marsj som kan vokse i omfang og betydning. De ser også gjerne at marsjen brer seg til andre norske byer.

Advokatbransjens samfunnsansvar

Advokatfullmektig i Haavind, Camilla Gerhardsen, var blant deltakerne da Oslo Legal Walk ble arrangert for første gang i fjor. Hun mener hele advokatbransjen tjener på å løfte spørsmål om tilgangen til rettshjelp for dem som trenger det aller mest.

Som norske borgere har vi alle et sett med rettigheter, uavhengig av vår betalingsevne eller egen evne til å hevde disse rettighetene. Men ofte er det slik at de som trenger det mest, får minst. Vi i bransjen kan bidra til å rette opp i disse skjevhetene, sier Gerhardsen.

Oslo Legal Walk
Oslo Legal Walk

Hun viser til at alle kan oppleve kritiske hendelser eller perioder i livet som gjør at man er avhengig av advokatbistand. Det kan være trafikkskadde i møte med helsetjenestene og NAV, eldre og pleietrengende i møte med kommunen, barn som opplever omsorgssvikt eller personer som opplever diskriminering på arbeidsplassen.

Hvordan vi tar vare på dem som ikke har muligheter til å klare seg på egen hånd, er lakmustesten på hva slags samfunn vi er. For at den frie rettshjelpen skal være av god nok kvalitet, må bransjen selv gå i spissen, fortsetter hun

oslo legal walk
oslo legal walk

Tett samarbeid

Haavind har et tett samarbeid med Gatejuristen og Barnas jurist – et samarbeid som skal utvikles videre de neste årene. Gatejuristen sier ofte at «det er stor forskjell på å ha rett og å få rett». Dette er et synspunkt vi støtter. Haavind vil bidra til at Oslo Legal Walk blir en viktig arena for å diskutere grunnleggende rettssikkerhet for Oslos innbyggere.

Fakta om arrangementet

Startkontingenten på kr 300 går uavkortet til Jussbuss, Gatejuristen, Juridisk rådgivning for kvinner, Barnas Jurist og Kreftforeningens rettshjelpstilbud. Det er også mulig å donere penger utover dette.
Oslo Legal Walk har fleksibel start fra Universitetsplassen mellom kl. 16.00 og 18.00. Etter noen kilometers gange langs en løype i sentrum, blir det gatefest med salg av mat og drikke på Frokostkjelleren og i Universitetshagen.

Mer informasjon finner du på Juristforbundets nettsider, og billetter kjøpes her (Studenter får halv pris ved bruk av koden WALK2019STUD). Frivillige donasjoner til konto 1503.38.38066 merket «Oslo Legal Walk 2019» eller med VIPPS til konto 533766 med navn «LegalWalk Oslo».

Les også