Click continue to switch to the English version of our webpage.

Nytt innen insolvens og rekonstruksjon

Nye regler om grenseoverskridende insolvensprosesser

I dag trer nye regler om grenseoverskridende insolvensprosesser i kraft etter at de ble vedtatt i 2016.

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet – regjeringen.no

Stadig flere selskaper driver virksomhet i flere stater, og de nye reglene åpner for at utenlandske insolvensbehandlinger vil anerkjennes i Norge hvis de oppfyller visse kriterier. Reglene gir også adgang til å åpne særkonkurser i Norge i utenlandske foretak som er registrert her, men som har hovedinteressene sine i en annen stat.

Endringene innebærer blant annet at beslagsretten i det land insolvensbehandlingen er åpnet får effekt i Norge og at skyldnerens disposisjonsrett over eiendeler blir begrenset til den rett som foreligger i det landet insolvensbehandlingen er åpnet. Slik virkning forutsetter imidlertid blant annet at insolvensbehandling er åpnet i en stat som også anerkjenner tilsvarende insolvensbehandling åpnet i Norge. Gjensidig anerkjennelse er viktig og vil kunne bidra til at norske bostyrere får en betydelig lettere vei til skyldners eiendeler i utlandet.

Høring – Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

Forrige uke foreslo regjeringen å videreføre midlertidig lov om rekonstruksjon frem til 1. januar 2023. Foreslår å videreføre loven som skal hjelpe bedrifter truet av konkurs – regjeringen.no

Det er fornuftig at departementet undergir arbeidet med å utarbeide permanente regler en grundig behandling. Gode rekonstruksjonsregler har stor betydning for næringslivet og for samfunnet for øvrig. Som en av få aktører som har vært involvert i rekonstruksjonssaker sidene reglene trådte i kraft, har Haavind deltatt i departementets spørreundersøkelse og innspillsrunde om permanente regler.

Les også