Click continue to switch to the English version of our webpage.

Mathias K. Hauglid blir en del av vårt teknologimiljø

Mathias blir senioradvokat i vårt teknologimiljø etter å ha levert sin juridiske doktorgradsavhandling om kunstig intelligens ved det juridiske fakultetet ved UiT.

Mathias har siden 2019 vært doktorgradstipendiat ved det juridiske fakultetet ved UiT. Nå starter han som senioradvokat i Haavind på forretningsområdet teknologi, media og immaterialrett.

Vi er veldig glade for at Mathias har kommet tilbake til oss etter fullført doktorgrad. Han har gjennom sin doktoravhandling en unik spesialkompetanse på kunstig intelligens. I tillegg har han kunnskap over hele teknologifeltet og kan bistå med bred strategisk rådgivning. 

Kari Gimmingsrud, partner i forretningsområdet Teknologi, Media og IPR, og ansvarlig for fagområdet personvern.

Mathias bistår virksomheter i ulike sektorer i prosjekter som gjelder utvikling, innføring eller anskaffelse av informasjonsteknologi.

Han bistår dessuten i et bredt spekter av saker innenfor helsesektoren og media- og underholdningsbransjen.

Mathias har unik spesialkompetanse på kunstig intelligens. I november 2023 leverte han en juridisk doktorgradsavhandling om KI i helsetjenesten. Han har også bidratt til flere tverrfaglige forskningsartikler om kunstig intelligens og språkmodeller, som er publisert eller antatt av anerkjente internasjonale tidsskrifter.

Gjennom sin forskning og som rådgiver i KI-utviklingsprosjekter har han fått betydelig teknisk og praktisk innsikt på feltet, i tillegg til spisskompetanse på gjeldende og kommende regelverk. Han benyttes ofte som foredragsholder både i Norge og internasjonalt innen tema som kunstig intelligens, risikovurderinger, personvern og EU-lovgivning. I 2024 er han invitert som foredragsholder om AI Act på European Congress of Radiology.

Mathias har særlig erfaring med helseteknologi og helserett, og er forfatter av lovkommentarer til lov om medisinsk utstyr, helsepersonelloven og helseforskningsloven for Karnov (tilgjengelig på Lovdata). Han har ellers bred kompetanse innenfor kontraktsrett og forvaltningsrett, og har undervist i disse fagene på UiT.

Jeg er glad for å slutte meg til dyktige kolleger i Haavind igjen. Det er ekstra gøy å komme tilbake til Haavinds teknologimiljø på et tidspunkt da digitaliseringen går over i en ny og spennende fase drevet av utviklingen innen kunstig intelligens.

Mathias K. Hauglid, Senioradvokat

Les også