Click continue to switch to the English version of our webpage.

Hvordan er skriveplass?

Hils på Erik, Lone og Sofie. De har hatt skriveplass i Haavind våren 2022.

Erik, Lone og Sofie studerte på UiO og har alle hatt skriveplass i Haavind. Vi tok en prat om hva de fikk ut av skriveplassen og hva de skrev om da de var traineer.

Hva skriver dere om?

Lone Thode Kristoffersen
– Jeg har skriveplass i fornybar energi og skriver om morselskapets ansvar for datterselskapets miljøskade. Jeg har en veileder tildelt fra UiO pluss Herman Bondeson som mentor. Herman er veldig engasjert, og jeg kan sparre med han på oppgaven.


Erik Fossnes
– Jeg har skriveplass i fornybar energi og skriver om standardkontrakter for petroleumsvirksomhet som ofte går for voldgiftstol. Naturlig nok er rettskilder i disse sakene lite tilgjengelige og mye praksis er vanskelig å få innsikt i. Så selv om jeg har valgt å kun ha en veileder fra UiO, og ikke har noen konkret mentor her, syns jeg tilgangen på informasjon og advokater på huset med lang erfaring gir meg utrolig mye ekstra til oppgaven. Ett eksempel er; tidlig i masterskrivingen traff jeg på Mikal som spurte hva jeg skrev om. På sparket kom han på en rekke kilder som var utenfor hovedpensum som jeg kunne bruke. Det hjalp veldig i starten og sparte meg for en del research-tid.


Sofie Kleinhans Krogsæter
– Jeg har skriveplass i Corporate og skriver om aksjeeiers kompetanse til å kreve miljøvennlig selskapsdrift, herunder om det aksjeselskapsrettslige vinningsformålet står i veien for bærekraftig aksjonæraktivisme. I tillegg til en veileder fra UiO har jeg også Herman B som mentor. Han er svært kunnskapsrik, god på helheten. Jeg pleier å sende han utkast som han gir tilbakemeldinger på, noe jeg er veldig takknemlig for, i lys av at veiledningstimene fra UiO er begrenset.

Hvordan valgte dere tema på masteren?

Erik
– Det går egentlig litt tilbake til studievalget. Jeg har en realfagsbakgrunn og en tvillingbror som er utdannet sivilingeniør. Jeg valgte til slutt jussen og da ble det ikke sivilingeniør ut av meg. Det var litt tilfeldig at jeg havnet på fornybar energi, men da Haavind utlyste energitrainee-posjektet åpnet plutselig muligheten seg for å gjøre begge deler. Da jeg var energitrainee i Haavind fikk jeg muligheten til å bli bedre kjent med bransjen. Jeg vet ikke om det er min interesse for realfag og det systematiske som fikk meg inn på tankene om en kontraktrettsstudie, men nå skriver jeg i alle fall om forholdet mellom to kontraktmekanismer i NTK/NF.

Lone
– Jeg ønsket å undersøke forholdet mellom selskapsretten og miljøretten, da disse kan stå i motsetning til hverandre. Temaet jeg falt på reiste flere interessante og tvilsomme spørsmål relatert til dette. Det tok imidlertid litt tid å spisse oppgaven, og det var fint å få veiledning om dette. Det har skjedd mange endringer underveis i prosessen fordi man finner frem til flere problemer og kilder mens man jobber med temaet.

Sofie
– Jeg valgte tema på masteren etter inspirasjon fra trainee-oppholdet mitt i Haavind i fjor høst, hvor jeg fikk en oppgave om aksjonæraktivisme. Etter å ha jobbet litt med det fant jeg ut at det hadde en stor slagside til bærekraft og miljø, og temaet engasjerte meg dermed veldig. Jeg tok derfor opp temaet både med veileder fra UiO og med folk hos Haavind, og sammen sparret vi oss frem til den endelige problemstillingen i midten av januar!


Hva er fint med å ha skriveplass?

Erik
– Kaffe, lett! Hjemme er det litt for liten kjøkkenbenk til å ha stående en moccamaster, så der har jeg bare kapsler. Da er det godt å være i niende, hvor jeg kan få påfyll med god og ordentlig filterkaffe hele dagen. Utover ren og skjær kaffe-glede så skaper det en god struktur i hverdagen å ha et kontor som man kan dra til. Jeg er også ekstremt lei av å sitte på en liten laptopp, så stor skjerm er digg. Det sosiale aspektet gjør samtidig til at det ikke blir veldig ensformig og tungt å skrive masteroppgaven.

Sofie
– Det beste med skriveplass er at man får struktur på skrivehverdagen. Man kommer på jobb til rimelig tid, spiser lunsj, og når man går hjem kan man legge fra seg masteren. Hvis jeg hadde sittet hjemme eller på lesesalen tror det hadde glidd mye over i hverandre. I tillegg er arbeidsdagen sosial, med mye som skjer, og arbeidsplassen sørger dermed for variasjon i en ellers ensidig hverdag.

Rent faglig er det også svært fint med skriveplass, ettersom det åpner for at man kan få mye mer hjelp enn det man hadde fått ellers. I tillegg til å ha fått en intern veileder i Haavind, er det også veldig kultur for å slå av en prat og stille spørsmål. Dette åpner for at man kan sparre med ansatte med spisskompetanse på det området du skriver om, i tillegg til de medstudentene du vanligvis samarbeider med.

Lone
– Du får bedre struktur på hverdagen, noe som har vært veldig fint etter en lang periode med digital undervisning på fakultetet. Stipendet er selvfølgelig også en fordel. Du kommer inn i et miljø og terskelen for å spørre om ting er lavere på kontoret enn når du må avtale samtaler med folk eksternt. Dette gjør at du kommer litt mer ut av ditt eget hodet og blir mer tidseffektiv. Det blir også mindre skummelt å begynne som fullmektig når du allerede har vært der på skriveplass.

Hvordan fikk dere skriveplass?

Lone
– Jeg søkte på en utlyst stilling som advokatfullmektig i fornybar energi i januar. Da jeg fikk tilbud fikk jeg også tilbud om skriveplass. Det er jeg veldig takknemlig for.

Sofie
– Jeg har jobbet her i fem år som kveldsvakt, i tillegg til å være trainee i fjor høst, og det var under traineeoppholdet at jeg fikk tilbud om skriveplass og fullmektigstilling. Ettersom jeg stortrivdes som kveldsvakt og som trainee landet jeg på at det også var dette stedet jeg ville ha skriveplass og være fullmektig.

Erik
– Etter trainee-oppholdet mitt her for to år siden fikk jeg tilbud om skriveplass. Jeg trivdes utrolig godt her i løpet av den tiden, så det var et ganske enkelt valg.

Hva skal dere etter skriveplassen?

Sofie
– Søke jobb i ett annet firma «sofie ler», neida jeg skal jobbe her, på corporate, som juridisk saksbehandler i mai for å tjene penger til tidenes sommerferie, før jeg starter som fullmektig i august.

Lone
– Først jobbe litt i deltidsjobben og så lang ferie før jeg begynner å jobbe ordentlig som fullmektig i fornybar energi teamet her.

Erik
– Nei, det blir jo fort en ganske lang ferie før jeg starter som fullmektig i august. Planen var tidligere lagt for å kunne reise litt rundt i Europa der jeg tok meg fri fra studiene et semester. Da var koronaen ikke særlig medgjørlig. Da blir det jo godt å få igjen noen «tapte» måneder nå etter masterinnlevering. Skal og ta meg tid til å kjede meg litt – det må til.