Haavind på 2. plass i Prosperas student-undersøkelse

Jusstudentene stemmer frem Haavind som beste firma på hele fire områder.

Haavind har klatret jevnt og trutt på rangeringene blant studentene de siste årene. Prosperas Employer Branding-undersøkelse for 2023 plasserer firmaet helt oppe på en 2. plass totalt.

Haavind rangeres helt på topp innen følgende områder:

  • social environment
  • professional development
  • CSR
  • encourages equality

– Vi har en ambisjon om å ha de mest fornøyde ansatte innen vår bransje, og opplever stor interesse fra både studenter og andre kandidater som ønsker å jobbe hos oss. Vi går frem og scorer høyt innenfor en rekke kategorier. Det er særlig hyggelig at vi får toppscore på områder som er viktige for oss. Vi er stolte av verdiene og arbeidsmiljøet vårt, og mener resultatene i undersøkelsen reflekterer den gode Haavind-kulturen, sier COO Katrine Hverven Sontum i Haavind.

I tillegg til de fire nevnte områdene, går Haavind frem i kategoriene interesting projects/clients, innovative and future oriented, career development og reputation.

Undersøkelsen er gjennomført blant ca 270 jusstudenter (3. og 5. året) ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Les også