Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind fortsetter det gode samarbeidet med Avinor og Vegdirektoratet

Haavind har i løpet av det siste året inngått rammeavtale med to store offentlige aktører, Avinor og Vegdirektoratet.

Haavind har i løpet av det siste året inngått rammeavtale med to store offentlige aktører, Avinor og Vegdirektoratet.

 – Vi er svært glad for disse avtalene og ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Avinor og Vegdirektoratet i årene fremover, sier partner og leder for Bygg, Anlegg og Offshore-avdelingen i Haavind, Henning Nordtvedt. Haavind bistår Avinor og Statens vegvesen med løpende rådgivning på pågående prosjekter, samt prosederer eventuelle tvistesaker for domstolene.

Haavind har i løpet av det siste året bistått Avinor med løpende rådgiving innenfor kontrakts- og entrepriserett, offentlige anskaffelser og fast eiendomsrettsforhold på flere av de store flyplassutbyggingene.

Under utbyggingen av ny terminal på Bergen flyplass, Flesland representerte partner Goud Helge Fjellheim Avinor i en tvist hvor Veidekke begjærte midlertidig forføyning for å få stoppet kontraktsinngåelsen med LAB Entreprenør AS på den såkalte «Tett bygg-entreprisen». Kontraktssummen for entreprisen var på ca. 740 MNOK og det ville ført til store forsinkelser for utbyggingen dersom Veidekke hadde fått medhold i sitt krav. Forføyningssaken ble behandlet av Oslo Byfogdembete rett før sommeren. Byfogdembetet kom til at Veidekkes begjæring om midlertidig forføyning ikke kunne tas til følge da det ikke var sannsynliggjort noe hovedkrav.

For Vegdirektoratet innebærer den nye rammeavtalen en fortsettelse av en forutgående rammeavtale for perioden 2010-2014. Haavind har i denne perioden bistått Statens vegvesen på en rekke store anleggsprosjekter, herunder prosedert flere store sluttoppgjørstvister for ting- og lagmannsrett blant annet E6 Østfold (Svingenskogen-Solli) og E6 Vinterbro-Assurtjern (Nøstvedt-tunnelen).

Haavind vil i medhold av den nye rammeavtalen fortsette å bistå Statens vegvesen med løpende rådgivning, samt bistå i eventuelle tvister som står for domstolene. Blant pågående tvister for domstolene kan nevnes Hardangerbrua, E6 Gardermoen-Biri (Hovinmoen-Dal og Dal-Boksrud) og E18 Østfold (Momarken-Homstvedt).

Les også