Haavind trainee mottar Gatejuristens Frivillighetspris 2017

Vi gratulerer trainee Fride Wirak med Gatejuristens Frivillighetspris 2017. Prisen er nyopprettet og går til en frivillig som har utmerket seg særskilt. Bakgrunnen for prisen er at Gatejuristen ønsker å sette fokus på den betydelige innsatsen de frivillige legger ned og den forskjellen de er med på å skape.

Vi gratulerer trainee Fride Wirak med Gatejuristens Frivillighetspris 2017. Prisen er nyopprettet og går til en frivillig som har utmerket seg særskilt. Bakgrunnen for prisen er at Gatejuristen ønsker å sette fokus på den betydelige innsatsen de frivillige legger ned og den forskjellen de er med på å skape.

Årlig behandler Gatejuristens 150 frivillige om lag 3000 saker i 15 byer. Frivillige jurister, advokater, jusstudenter, økonomer, økonomistudenter og sosialfagstudenter er med det bærebjelken i virksomheten. Gatejuristen ønsker å sette fokus på den betydelige innsatsen de frivillige legger ned og den forskjellen de er med på å skape. For for første gang deles derfor Gatejuristens Frivillighetspris ut. Prisen går til en som har utmerket seg særskilt, og i år ønsker Gatejuristen at prisen går til et av de unge talentene.

Lederne for alle Gatejuristen sine kontorer har stemt frem årets vinner, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Juryen begrunner utnevnelsen med følgende:

«Prisen tildeles Fride Wirak for hennes frivillige arbeid hos Gatejuristen. Gjennom de siste fire årene har Fride bidratt til organisasjonens arbeid i en rekke sammenhenger. Hun har sørget for at mange klienter i både Gatejuristen og Barnas Jurist har fått god og gratis rettshjelp. Med sin trygge og imøtekommende væremåte har hun skapt gode relasjoner med klientene og bidratt til at noen av samfunnets mest sårbare har våget å fortelle åpent om sine utfordringer. I løpet av sin tid som frivillig har Fride vist stor interesse for faglig utvikling, har opparbeidet seg en bred kompetanse på mange rettsområder og er i dag en stor ressurs for mange andre frivillige.»

Vi i Haavind er veldig stolte over å ha Fride med på laget, og gleder oss over den velfortjente oppmerksomheten hun nå får.

Når vi ser etter talenter er det absolutt positivt at kandidatene har et samfunnsengasjement og er engasjert i frivillig arbeid. Et forretningsadvokatfirma trenger det, ikke minst fordi vi gjennom å ha engasjerte og dyktige medarbeidere blir bedre advokater. Det er viktig å kunne se perspektiver utenfor forretningsjusen. Det opplever vi at Fride gjør. Gratulerer!