Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått Equinor Ventures og Sumitomo Corporation med investering i Earth Science Analytics AS

Equinors venture fond, Equinor Ventures AS, Wintershall Dea GmbH og Sumitomo Corporation har investert til sammen MNOK 75 i det Bergen- og Stavangerbaserte selskapet Earth Science Analytics AS. Earth Sciene Analytics utvikler et dataprogram bygget på kunstig intelligens og maskinlæring som kan brukes til leting etter olje- og gassressurser. Saudi Aramco er allerede aksjonær i selskapet.

Equinors venture fond, Equinor Ventures AS, Wintershall Dea GmbH og Sumitomo Corporation har investert til sammen MNOK 75 i det Bergen- og Stavangerbaserte selskapet Earth Science Analytics AS. Earth Sciene Analytics utvikler et dataprogram bygget på kunstig intelligens og maskinlæring som kan brukes til leting etter olje- og gassressurser. Saudi Aramco er allerede aksjonær i selskapet.

Haavind bistod Equinor Ventures og Sumitomo Corporation med due diligence av selskapet samt forhandling av investeringsavtale og aksjonæravtale på vegne av Equinor Ventures.

Dette er den tredje gangen på ett år der Haavind har bistått Equinor Ventures med investering i teknologiselskaper i oppstartsfasen. Tidligere, siste 12 måneder, har Equinor Ventures investert i Intelligent Mud Solutions AS og WaterLinked AS med hjelp fra Haavind.

Team Haavind har bestått av Louise Heffermehl, Isak Mendoza og Kjetil Hardeng.

Kontakt oss

Les også