Click continue to switch to the English version of our webpage.

Enighet om endringer i arbeidsmiljøloven

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF holdt torsdag 12. mars 2015 pressekonferanse hvor de opplyste om at partiene var kommet til enighet om innholdet i ny arbeidsmiljølov.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF holdt torsdag 12. mars 2015 pressekonferanse hvor de opplyste om at partiene var kommet til enighet om innholdet i ny arbeidsmiljølov.

Arbeidsmiljøloven skal stå som den er med enkelte endringer. Den nye loven er i følge partiene en modernisering hvor det gis større fleksibilitet for de som er i arbeid, og enklere å komme inn i arbeidslivet for de som står utenfor. Totalvirkningen av endringene mente partiene var at folk skal kunne bestemme mer over sin egen arbeidshverdag. Lovendringene vil behandles i Stortinget den 24. mars.

Hovedinnholdet i endringene er:

  • Fast arbeid skal fortsatt være hovedregelen, men det åpnes for en generell adgang til midlertidig ansettelser, med karanteneperioder, prosentvis tak for maksimalt antall midlertidige ansatte mv. Bedriftene kan således ikke ansette så mange de ønsker på midlertidige kontrakter.
  • Fireårsregelen for fast ansettelse senkes fra 4 til 3 år.
  • Aldersgrensen heves fra 70 til 72 år. Det meldes også om at bedriftsinterne aldersgrenser ikke skal være lavere enn 70 år.
  • Regjeringens forslag til endring av arbeidstid, gjennomsnittsberegning og overtid virker det å være enighet om. Dette er betinget av lokal enighet, slik at arbeidsgiver f.eks. ikke kan pålegge mer overtid.
  • Søndagsarbeid økes med 1 søndag, slik at man nå skal ha krav på hver fjerde søndag fri.
  • Varslervernet styrkes. Arbeidstilsynets rolle styrkes, og det blir obligatoriske minstekrav til varslingsrutiner i bedriftene.
  • Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger fjernes.
  • Innføres lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
  • Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

KRF har fått gjennomslag for en evaluering av endringene dersom de får et annet utfall enn planlagt.

Endringene i loven vil kunne være av stor betydning for rettigheter og plikter i arbeidsforhold, og vi vil følge behandlingen videre. Haavind vil ytterligere kommentere de aktuelle endringene når behandlingen i Stortinget er avsluttet.

Les også