En økonomijobb utenom det normale

Samspillet mellom jus og økonomi påvirker næringsliv og samfunn. Faktisk så mye at BI har utviklet  en egen master i forretningsjus og økonomi.

Haavinds økonomikonsulent, Dag Lermo Tosterud, gikk ut med det første avgangskullet. Her ble han tildelt den gjeve Dean`s List Recognition, som er en anerkjennelse av studenter  med utmerket karakternivå. I Haavind er han ubeseiret bordtennisstjerne, men hva driver han egentlig med i Haavind?

  • Hei, Dag! Fortell meg med en setning hva du egentlig driver med i Haavind?

I Haavind bygger jeg bro mellom jussen og økonomien i større kompliserte finansielle saker.

  • Kult! Hvordan fant du ut at du skulle drive med dette?  

Jeg har vokst opp i en familie som har vært selvstendig næringsdrivende hele livet, så interessen for business har på en måte alltid vært der. Med rettslære som valgfag på videregående forsto jeg at jeg hadde anlegg for juss også. I Sverige og Danmark hadde forretningsjus og økonomi vært en kjempesuksess. Det appellerte veldig til meg å forstå både jurist- og økonomispråket, og med det være en slags brobygger mellom de to verdenene. I tillegg gir studiet deg en bred kompetanse med spennende muligheter i forretningsadvokatbransjen og i næringslivet generelt. 

  • Hvordan var studiet bygget opp og hva lært du?  

Studiet handler om å lære seg det viktigste fra to verdener. Man får en ettertraktet kompetanse i skjæringspunktet mellom økonomi og forretningsjus. Eksempler på dette er innen fagområder som M&A eller konkurs og rekonstruksjon. I undervisningen hadde vi alltid et økonomisk/finansielt perspektiv og et juridisk perspektiv. Eksempler på spennende fag her er «kontrakter og forhandlinger i kombinasjon med obligasjonsrett», «finansiering, pant og garantier», «regnskap, skatt og avgift» samt «kapitalmarkedsfinansiering».

  • Det høres veldig kult ut. Hva skrev du om i masteroppgaven?

Jeg skrev masteroppgave om tilbudsplikt. Oppgaven omhandlet hvorvidt reglene om generell tilbudsplikt med tilhørende bestemmelser i verdipapirhandellovens kapittel 6 er fornuftig utformet. Her intervjuet vi finansielle- og juridiske rådgivere med lang og bred erfaring fra M&A-prosesser.

  • Hvilke forventninger hadde du til jobbmuligheter i arbeidslivet etter endt studie?

Jeg hadde stor tro på å få jobb, men var likevel spent på om jeg fikk jobbe med de tingene som jeg synes var mest spennende på studie, altså større caser i skjæringspunktet mellom økonomi og juss. Drømmen var å få jobbe med dette i den virkelige verden. Etter studie søkte jeg hos PWC og Storebrand, men kom ved en tilfeldighet over Haavind. Jeg tenkte umiddelbart at det var en svært spennende mulighet, hvor jeg eksempelvis kunne jobbe med verdsettelsessaker.  

  • Er det en stor forskjell mellom din utdannelse og jusutdannelsen man får på universitetet?

Master i rettsvitenskap ved universitetet har som formål å utdanne jurister. Min utdannelse fra BI er mer spisset mot næringsliv, og jeg tror det er et større fokus på kommersiell forståelse hos BI. Selv om man studerer flere av de samme fagene, så er formålet med studiene ulike.

  • Hvilken stilling søkte du på i Haavind?

Det er faktisk en ganske artig historie. Jeg var påmeldt i en bordtennisturnering i Haavind etter jobb en fredag.

Jeg søkte på stilling som økonomikonsulent, som er en stilling i økonomiteamet. I utgangspunktet skulle jeg primært jobbe med administrative oppgaver, men med mulighet for å forme min egen arbeidshverdag. Jeg har god dialog med sjefen min og kan jobbe på ulike saker og prosjekter i selskapet, uten at dette nødvendigvis er direkte koblet mot stillingen som økonomikonsulent.

Det er mange spennende arbeidsoppgaver i Haavind, men det desidert mest spennende hittil er Celsa. De er i en konflikt med en annen aksjonær i Mo Industripark AS. Sakskomplekset har reist meget komplekse selskapsrettslige og prosessuelle spørsmål, samt strategiske vurderinger blant annet i relasjon til forkjøpsrett, verdsettelse av aksjer, styresamtykke, suspensjon og utløsning av aksjonær. Vi har per i dag bistått Celsa i seks retts-/voldgiftssaker, med flere nye saker berammet i 2023. Dette er et godt eksempel på hvordan jeg jobber med akkurat det jeg har spesialisert meg i gjennom studiene. Det er en svært spennende sak, hvor jeg får muligheten til å jobbe med veldig mange dyktige kollegaer, blant annet Herman Bondeson, Carsten Eriksrud og ikke minst Kjetil Hardeng.

  • Det høres spennende ut. Hva gjorde at du ble involvert i Celsa-prosjektet?

Det er faktisk en ganske artig historie. Jeg var påmeldt i en bordtennisturnering i Haavind etter jobb en fredag. Der møtte jeg partner i Haavind, Kjetil Hardeng, til kamp. Vi har begge en stor interesse for tennis, og avtalte å spille tennis sammen uken etter. Kjetil var nysgjerrig på min faglige bakgrunn, og vi diskuterte muligheten for at min kompetanse kunne komme til nytte i hans prosjekter. Kort tid etterpå var jeg en del av Celsa-teamet. Min rolle har blant annet vært å forstå de finansielle verdsettelsene, for deretter å bistå i blant annet prossesskriv, sluttinnlegg og prosedyre. Det er en spennende rolle i teamet, hvor jeg forsøker å analysere det finansielle og transformere dette til konklusjoner og anbefalinger om hvilke hovedpoeng som bør fremheves i for eksempel en prosedyre. Dette arbeidet er ofte en del av flere diskusjoner og en større teamøvelse.

Akkurat nå jobber jeg med compliance, og Haavinds tilpasning til den nye åpenhetsloven som trådte i kraft juni 2022. Det krever mye av Haavind og andre bedrifter som er underlagt loven, men det dukker også opp nye forretningsmuligheter i kjølvannet av dette.

  • Vil du anbefale de som er interessert i juss å studere forretningsjus?

Jeg opplever at flere av våre advokater ser på min bakgrunn som spennende, og mange har uttrykt at de tror det vil være etterspørsel etter den type kompetanse i fremtiden. Sånn sett er svaret på spørsmålet «ja». I tillegg må jeg si at undervisningen var utrolig lærerik. Fagene legges typisk opp med en foreleser fra hvert fagområde, hvor de sammen har ansvaret for det faglige innholdet. Den dynamikken som spiller seg ut mellom de to fagpersonene er unik. Det oppsto stadig spennende diskusjoner mellom foreleserne, som åpenbart hadde mye å lære av hverandre. Det er definitivt annerledes, og ikke minst spennende å møte opp til forelesning da. Dersom du er interessert i økonomi/finans og det juridiske rammeverket i næringslivet, så er dette studiet perfekt for deg. Du får innsikt i praktiske problemstillinger, og lærer deg å se juridiske og økonomiske problemstillinger i sammenheng.

  • Takk for intervjuet!