Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind gjør et byks på TNS SIFO Prospera 2017

Med publiseringen av TNS SIFO Prospera-undersøkelsen 2017 rangeres Haavind i toppen blant Norges beste advokatfirma.

Med publiseringen av TNS SIFO Prospera-undersøkelsen 2017 rangeres Haavind i toppen blant Norges beste advokatfirma.

I årets Prospera-undersøkelse har landets største advokatkunder (Tier 1 A) plassert Haavind på fjerdeplass når det gjelder «overall performance». På flere områder rangerer de samme kundene Haavind som landets aller beste firma (strategic partner, client understanding, personal contacts og availability & service).

Vi er naturligvis stolte over at kundene setter så stor pris på tjenestene våre. Haavind har hatt en solid utvikling, og det er veldig hyggelig at dette blir lagt merke til i markedet. Spesielt hyggelig er fremgangen blant de aller største og mest profesjonelle innkjøperne av advokattjenester, uttaler styreleder og partner Johnny Johansen.

Kvalitet i leveranser, faglig kompetanse, prosjektoppfølging og strategisk og kommersiell forståelse er noen av kriteriene bransjens tungvektere vurderes ut fra, og undersøkelsen tar med sin brede dekning en klar puls på markedet for juridiske tjenester.

Tar pulsen på bransjen

Årlig intervjuer TNS SIFO Prospera bedriftsledere fra over 400 av de største virksomhetene i Norge, og undersøkelsen utgjør med det noe av det mest omfattende i bransjen. Lederne intervjues om deres forhold til leverandører av juridiske tjenester, og Prosperaundersøkelsen gir derfor et verdifullt innblikk i markedet.

Undersøkelsen deles i to; Tier 1-kundene har kjøpt advokattjenester for minimum 1,5 MNOK siste året, mens Tier 1A har kjøpt inn advokattjenester for minimum 7 MNOK. I årets undersøkelse ble 104 bedriftsledere fra Tier 1A telefonintervjuet, og 346 fra Tier 1.

Mye av årsaken til fremgangen ligger i at vi har lyktes med å sette sammen et lag med advokater og medarbeidere som trives godt sammen og som klarer å finne gode løsninger for kundene våre, sier Johnny Johansen.

Prospera-undersøkelsen gir oss motivasjon til å fortsette den gode dialogen med kundene, fortsette å levere kvalitet i alle ledd og videreutvikle tjenestene våre ytterligere.

Les også