Click continue to switch to the English version of our webpage.

Gratulerer til Barnas Jurist med Jusstudentenes menneskerettighetspris 2017

Vi er stolte av å støtte Barnas Jurist i deres arbeid for å fremme unges rettigheter, og gratulerer dem med «Jusstudentenes menneskerettighetspris 2017»

Vi er stolte av å støtte Barnas Jurist i deres arbeid for å fremme unges rettigheter, og gratulerer dem med «Jusstudentenes menneskerettighetspris 2017»

«Årets vinner tildeles prisen for sitt arbeid med å fremme jusstudenters engasjement for barn og unges menneskerettigheter i Norge. I kraft av å være et rettshjelpsprosjekt der frivillige jusstudenter, advokater og jurister tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge, mener juryen at vinneren gjør en fremragende innsats for å sikre barn og unges grunnleggende rettigheter. Med sitt arbeid bidrar vinneren til å styrke barn og unges rettslige stilling i samfunnet.»

Under et avslutningsarrangement for Menneskerettighetsuka den 17. mars 2017 ble Barnas Jurist tildelt «Jusstudentenes menneskerettighetspris», en pris som har som formål å hedre de som gjør en god innsats for å fremme studenters engasjement for menneskerettighetene. Advokatfirmaet Haavind støtter Barnas Jurist i deres arbeid for å fremme rettssikkerheten til barn og unge, og en engasjert stolt partner og advokat Rasmus Asbjørnsen deltok på prisutdelingen.

På bildet sees (fra venstre) – Cathrine Moksness (leder Gatejuristen), Rasmus Asbjørnsen (Advokatfirmaet Haavind), Toril Reynolds (statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet) og Tamar Thorud (leder Barnas Jurist)

Juryen for prisen består av

  • Linnea Røsjø Johanssen, leder Amnesty Jus Oslo
  • Jon Peder Egenæs, generalsekretær Amnesty International Norge
  • Inga Bostad, direktør Norsk Senter for Menneskerettigheter Juridisk fakultet UiO
  • Kari Werenskjold, representant for Juridisk Studentutvalg Juridisk fakultet UiO
  • Astrid Fauskanger Mæhle, leder Menneskerettighetsuka

Les også