Click continue to switch to the English version of our webpage.

Økonomiske utfordringer og konkurs i bygge- og anleggsbransjen

Velkommen til frokostseminar

23
nov
Kl. 08.30–10.00
23. nov 2023
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Byggebransjen er inne i en periode preget av økonomiske utfordringer. Situasjonen har medført at en rekke planlagte prosjekter blir utsatt, og at aktørene taper penger i prosjekter under utførelse. Stadig flere aktører får økonomiske utfordringer underveis i prosjektene. Konkurs hos entreprenører og leverandører vil ramme et byggeprosjekt hardt, og ofte lede til forsinket ferdigstillelse overfor leietaker og boligkjøpere.

Vi inviterer til frokostseminar hvor vi vil gjennomgå hva en konkurs hos entreprenøren betyr for byggherren, og hvilke virkemidler byggherren har for å sikre prosjektet best mulig, både i entreprisekontraktene og i leiekontraktene. I frokostseminaret vil vi gjennomgå:

  • Hva innebærer en konkurs hos oppdragstaker? (ved advokat Ellen Schult Ulriksen)
  • Hvordan bør byggherren forholde seg i entreprisekontraktene? (ved advokat Sofie Komissar)
  • Hvordan bør byggherren/utleier forholde seg til sluttkunden? (ved advokat Erling Marcussen Timm)