Grunnerverv

Velkommen til digitalt frokostseminar om grunnerverv for offentlige utbyggere.

28
mai
Kl. 09.00–10.00
28. mai 2024
Digitalt på Teams

Den 23. april skal Høyesterett ta stilling til om standard kapitaliseringsrente i ekspropriasjon fortsatt skal være 4 %. Saken som Høyesterett har til behandling gjelder ekspropriasjon fra tre landbrukseiendommer i Ås kommune til bygging av ny E18. Det prinsipielle spørsmålet som er forelagt Høyesterett vil naturligvis ha stor betydning også for andre saker der det er spørsmål om å utmåle erstatning for bruksverdi etter eel. § 6.

Vi satser på at Høyesterett avsier dom innen fristen på 4 uker, og innkaller til digitalt frokostmøte den 28. mai for å gjennomgå avgjørelsen og hvilken betydning den vil ha for andre saker.

Frokostseminaret holdes på Teams. Foredraget varer i 45 min med oppstart kl. 9. Det settes av 15 minutter for spørsmål til slutt. (Dersom Høyesteretts avgjørelse ikke har kommet innen 28. mai, finner vi et annet aktuelt tema). 

Meld deg på via skjemaet nedenfor. Du er velkommen til å videresende invitasjonen til kolleger i egen organisasjon som kan ha interesse av seminaret.