Click continue to switch to the English version of our webpage.

Anskaffelsesutvalgets forslag til ny lov om offentlige anskaffelser – et forenklet anskaffelsesregelverk?

Vi inviterer til frokostseminar om anskaffelsesutvalgets forslag til ny lov om offentlige anskaffelser.

17
jan
Kl. 08.30–11.00
17. jan 2024
Haavinds lokaler i Haakon VIIs gate 10

Anskaffelsesutvalget overleverte 10. november 2023  NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser — Første delutredning til Nærings- og fiskeridepartementet, med høringsfrist 10. februar 2024.

Vi vil gå gjennom noen sentrale forslag i NOU-en, herunder utvalgets forslag til:

  • ny lovstruktur
  • nye bestemmelser om formål og samfunnshensyn, herunder nye krav til miljø
  • nye regler under EØS-terskelverdiene
  • nye regler over EØS-terskelverdiene (gjennomføring av anskaffelsesdirektivet)

Dersom utvalgets forslag vedtas, vil dette innebære store endringer i anskaffelsesregelverket.

Utvalget har blant annet hatt i mandat å forenkle regelverket. Vi vil underveis se nærmere på hva som egentlig ligger i det å forenkle anskaffelsesregelverket, og på om utvalget – etter vårt syn – har lyktes med å gjøre anskaffelsesregelverket enklere. Dette vil være en god anledning til å reflektere over konsekvensene av utvalgets forslag.

Dørene åpner kl. 08.30, og det vil bli servert frokost. Programmet starter kl. 09.00.

Fysisk påmelding i skjema under. Gi gjerne beskjed til marked@haavind.no dersom du ønsker å delta på teams.