Studentforelesning / 23.04.2020

Digital Knaggforelesning i Forvaltningsrett

Vi inviterer til digital Knaggforelesning med senioradvokat Jan Erik Johansen og advokatfullmektig Emil V. Solheim som tar for seg helt sentrale og eksamensrelevante temaer med en praktisk vinkling og eksempler fra advokathverdagen.

Temaer som vil bli gjennomgått er «Vilkårslæren» og «Forvaltningsskjønn vs. rettsanvendelsesskjønn/domstolens prøvingsadgang».

Jan Erik og Emil vil dele sin ekspertise med dere, og svare på spørsmål.

Send gjerne inn spørsmål allerede nå ved å klikke på denne lenken.

De som er påmeldt vil få tilsendt en lenke til webinaret på epost ca. en time før det starter.

Det vil også bli avholdt en faglig relevant Kahoot. Her får du testet dine kunnskaper, og du får også sjansen til å stikke av med en fin premie.

Vi gleder oss til å holde webinar med dere!

Foredragsholdere

  • Jan Erik Johansen

    Senioradvokat

    Jan Erik har erfaring med rådgivning og bistand i utbyggingssaker og bistår ved inngåelse av utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommuner.

  • Emil Vangen Solheim

    Advokatfullmektig