Click continue to switch to the English version of our webpage.

Stor vannkraftutbygging i Setesdal

Otra Kraft bygger ut den største vannkraftutbygginga på Sørlandet på mange år: Brokke Nord og Sør. Med det skapes strøm til 9 000 eneboliger.

Otra Kraft og utbygging av Brokke Nord og Sør

Otra Kraft DA er et energiproduksjonsselskap som eies av Skagerak Kraft og Å Energi. 

Otra Kraft DA var stiftet som IS Øvre Otra. Øvre Otra har stått for utbygging av vannkraft i øvre del av Otra vassdraget. Det har vært bygget i 5 etapper.

Det femte og foreløpig siste byggetrinnet var bygging av Brokke Nord og Sør. Her ble mer vann hentet inn til Brokke systemet via takrenneprinsippet som litt i bekkeinntak. I tillegg ble Skarg kraftverk bygget. Dette bruker fallet fra dam Sarv til Botsvannet.

Haavind har bistått med

Skjønn… etc.