Click continue to switch to the English version of our webpage.

Skriveplass 2024

Hvordan er det egentlig å ha skriveplass? Våre oppgaveskrivere forteller om sine erfaringer.

Esten Falkesete, Constantin Rust og Felix Tang Engesmo skriver masteren sin hos oss. Esten sitter i eiendomsavdelingen, mens Constantin og Felix sitter i bygg, anlegg og anskaffelser-avdelingen.

Esten Falkesete
Esten Falkesete

Constantin Rust
Constantin Rust

Felix Tang Engesmo
Felix Tang Engesmo