Kristine Indrelid Nordbø er ansatt i Haavinds økonomiavdeling der hun er ansvarlig for løpende oppfølging, avstemming, rapportering og kvalitetskontroll av regnskapet, konkursregnskap og fordringsadministrasjon. 

Kristine er autorisert regnskapsfører fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet for et regnskapsbyrå med egen portefølje, mye innen forvaltning og utleie av næringseiendommer.