Click continue to switch to the English version of our webpage.

Eline Solgaard er Legal Project Manager. Eline vil være fagansvarlig for Project Managment i Haavind, og leder for projektstøtteteamet. Hun vil ha ansvar for implementering og videreutvikling av Haavinds prosjektmodell, med fokus på å sikre effektiv og lønnsom gjennomføring av prosjekter i Haavind. Hun vil også delta operativt i prosjekter for å sikre korrekt implementering av prosjektmodellen, samt ha ansvar for opplæring innen Legal Project Management og prosjektstyring på tvers av Haavind.

Eline vil også at ansvar for faglig utvikling av prosjektstøtte-teamet, og hun vil sammen med prosjektkoordinatorer og compliance-medarbeidere jobbe for å konkretisere og operasjonalisere deres rolle i Haavind. Samtidig vil hun arbeide på tvers av organisasjonen, og gjøre seg kjent med de ulike forretningsområdene for å forstå deres behov og muligheter, og dermed sikre at administrativ støtte av høy kvalitet blir tilgjengelig for alle Haavinds prosjekter.