Christine er tilknyttet vårt forretningsområde Bygg, anlegg og offshore. Hun er en del av vårt prosedyreteam hvor hun bistår med forberedelser av saker for retten, herunder utarbeidelse av digitale utdrag og bilagshåndtering, samt ansvar for interne administrative oppgaver for avdelingsleder. Christine har jobbet i Haavind siden 2010.