Click continue to switch to the English version of our webpage.

Webinar om investeringstjenester

13
des
Kl. 17.00–18.30
13. des 2023
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Program

  • Finanstilsynets rundskriv om egnethetskrav
  • Finanstilsynets rundskriv om organisering av verdipapirforetak
  • Nye regler om aktivt eierskap i verdipapirhandelloven
  • Lagmannsrettsdom om investeringsrådgivning og egnethetsvurdering
  • Tilsynsrapport om DNB Markets’ klassifisering av kunder, inflatering av ordre og ansattes egenhandel
  • Tilbakekall av tillatelsen til Multi Markets AS

Lenke til deltakelse vil ettersendes på ved påmelding.