Click continue to switch to the English version of our webpage.

Webinar om investeringstjenester

21
mar
Kl. 08.30–09.30
21. mar 2024

Program

  • Finanstilsynets rundskriv om distribusjon av fond
  • Lagmannsrettsdom om erstatningskrav mot verdipapirforetak
  • Utfyllende regler til SFDR
  • Kravene i MAR om investeringsanbefalinger
  • Finanstilsynets tematilsyn om emisjoner, likebehandling og innsideinformasjon
  • Tilsynsrapport Huddlestock Investor Services
  • Kort om Finanstilsynets prioriteringer for 2024

Lenke til deltakelse vil ettersendes ved påmelding.