Velkommen til arbeidsrettsseminar

Forslag om nye regler i arbeidsmiljøloven – paradigmeskifte eller justeringer?

10
nov
Kl. 16.30
10. nov 2022
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Det er foreslått nye regler i arbeidsmiljøloven som innskrenker adgangen til innleie fra bemanningsforetak, og som flytter grensen mellom innleie og tjenester. I tillegg er det i NOU 2021:9 foreslått at arbeidstakere som sies opp på grunn av virksomhetens forhold, skal ha rettigheter til passende arbeid/fortrinnsrett i konsernselskaper, samt en lovfesting av regler om delt arbeidsgiveransvar.

Haavind inviterer til arbeidsrettsseminar hvor vi vil diskutere hvilken betydning disse reglene vil ha for norsk arbeidsliv dersom de blir vedtatt. Etter innlegg av Tron Dalheim (Thommessen), Edvard Bakke (LO) og Gry Myklebust (Telenor) vil det bli paneldebatt. Sten Foyn (Haavind) vil være ordstyrer.

Etter faglige innlegg og diskusjoner inviteres det til mingling i våre nye, flotte lokaler. Det serveres både noe godt å spise og drikke, og vi blir værende så lenge det er folk.

Registering fra kl. 16.00

Vi gleder oss til å se dere!