Click continue to switch to the English version of our webpage.

Kvartalsmøter for offentlige oppdragsgivere

Det er med glede vi for 2023 inviterer til kvartalsmøter for offentlige oppdragsgivere.

02
feb
Kl. 10.00–15.00
2. feb 2023
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Kvartalsmøtene er en arena hvor offentlige oppdragsgivere kan diskutere med andre som driver med offentlige innkjøp, få muligheten til å stille spørsmål, og sammen drøfte de praktiske problemstillinger som anskaffelsesregelverket og ny praksis fører med seg.

De fire kvartalsmøtene arrangeres årlig, og har for mange blitt en viktig og hyggelig møteplass. Under kvartalsmøtene diskuterer deltakerne aktuelle problemstillinger, holder seg oppdatert på den siste utvikling i regelverk og praksis, og knytter gode nettverk.

Program 2023

  • Q1: 2. februar
  • Q2: 25. mai
  • Q3: 7. september
  • Q4: 23 november

Pris per deltaker er 20 000 kr. Dette dekker alle fire møter og inkluderer lunsj.  

Påmelding er ikke personlig og gjelder for virksomheten som sådan. Det betyr at det ikke nødvendigvis må være den samme personen som deltar på hvert møte.

Det er et begrenset antall plasser.