Frokostseminar om endringer i arbeidsmiljøloven

Advokatene Kari Sigurdsen og Sten Foyn inviterer til frokostseminar torsdag 8. desember.

08
des
Kl. 09:00
8. des 2022
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

På frokostmøtet vil vi gjennomgå de foreslåtte lovendringene i Prop. 14 L Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern), og redegjøre for betydningen av disse for arbeidsgivere. Regjeringen har fremmet et forslag om en rekke lovendringer blant annet knyttet til lovens arbeidstakerbegrep og arbeidsgiveransvaret i konsernforhold. Forslagene er en oppfølgning av Fougner-utvalgets utredning, og innebærer en styrking av arbeidstakernes rettigheter, særlig i konsernselskaper.

I tillegg til å gjennomgå de viktigste forslagene, vil vi også komme med praktiske tips og råd om hvilke tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for virksomhetene dersom lovendringene blir vedtatt.

Enkel frokostservering fra kl. 08.30.