Click continue to switch to the English version of our webpage.

Frokostseminar om endringer i arbeidsmiljøloven

Advokatene Kari Sigurdsen og Sten Foyn inviterer til frokostseminar torsdag 8. desember.

08
des
Kl. 09.00
8. des 2022
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

På frokostmøtet vil vi gjennomgå de foreslåtte lovendringene i Prop. 14 L Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern), og redegjøre for betydningen av disse for arbeidsgivere. Regjeringen har fremmet et forslag om en rekke lovendringer blant annet knyttet til lovens arbeidstakerbegrep og arbeidsgiveransvaret i konsernforhold. Forslagene er en oppfølgning av Fougner-utvalgets utredning, og innebærer en styrking av arbeidstakernes rettigheter, særlig i konsernselskaper.

I tillegg til å gjennomgå de viktigste forslagene, vil vi også komme med praktiske tips og råd om hvilke tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for virksomhetene dersom lovendringene blir vedtatt.

Enkel frokostservering fra kl. 08.30.