Haavinds utviklingsfilosofi

I Haavind er vi opptatt av hvordan ny og oppdatert teknologi og arbeidsmetodikk kan hjelpe oss å levere bedre og mer effektive juridiske tjenester til våre kunder.

Kunder
Utgangspunktet for vårt utviklingsarbeid er våre kunder og deres behov.  Vi snakker med våre kunder om hva de trenger, hva de savner og hvordan vi kan komme raskest mulig til poenget. Har du innspill? – ta kontakt med vår Leder for digital innovasjon og IT Barbro Johansen

Kultur og kompetanse
Vi mener at de som er ute i linjen og gjør det faktiske arbeidet er best posisjonert for å se forbedringspotensial og – med nødvendig støtte – gjennomføre endring. Vi er derfor opptatt av å fremme kompetanse og interesse for forretningsutvikling i hele organisasjonen, slik at alle bidrar til å forbedre måten vi arbeider på.

Verktøy
Vi ser at ny og oppdatert teknologi hjelper oss å arbeide mer effektivt. I Haavind forsøker vi å finne etablerte verktøy til å løse våre utfordringer fremfor å utvikle selv. Noen ganger opplever vi imidlertid at det ikke finnes løsninger som løser våre behov. For å sikre kort vei fra idé til løsning, har vi derfor flere interne ressurser som står for programvareutvikling. Det innebærer at ideer som unnfanges raskt kan videreutvikles og settes i produksjon.

1000x640 magnus herman kaja

Samarbeide med andre
Gjennom å samarbeide med andre, enten det er andre advokatfirmaer, juss-teknologi startups eller etablerte leverandører, deler vi kompetanse og kommer raskere frem til gode løsninger.

Rekruttering
Digital interesse er viktig for oss når vi ansetter.

Kultur
Vi vet at for å lykkes med vårt utviklingsarbeid så krever det at vi har en bedriftskultur som oppfordrer til endring.  Vi gir våre medarbeidere tid til å forfølge ideer.  For å utvikle vår digitale kultur har vi etablert Haavinds sandkasse  – en intern arena der vi møtes for å diskutere og teste ny teknologi på tvers av avdelinger og roller. Her deles kunnskap, inspirasjon og nytenkning rundt digital utvikling, makrotrender og hvordan dette vil påvirke advokatbransjen, Haavind og våre kunder.