The Internet of Things

Den 11. juni 2015 inviterte vi til frokostseminar for å rette søkelyset mot «the Internet of Things». Hva legger vi egentlig i dette, etter hvert så mye omtalte, begrepet? Enkelt forklart, som foredragsholder Thomas Anglero fra IBM sa det; «Tingenes internett» innebærer at alt er tilknyttet alt, alltid. Alt av fysiske enheter kobles til hverandre via nettverk, og snakker med hverandre. Og snakker med oss…

«Tingenes internett» innebærer en fullstendig omveltning av forretningsmodellen – de juridiske konsekvensene av massiv datainnsamling, deling av data og kommunikasjon mellom ting er potensielt store.

Vet du nok om «the Internet of Things»? [Infografikk]

For å forstå omfanget av «the Internet of Things» må vi først akseptere at det skjer nå. I 2014 var 10 milliarder enheter tilknyttet internett, innen 2020 vil tallet overstige 30 milliarder. Med oss på seminaret var analysebyrået IDC, som delte sine nøkkeltall for det nordiske markedet.

«Hvordan skal du kunne skryte av den lange skituren i går når lenestolen din loggførte at du satt og så på TV i over seks timer?» Thomas Anglero satte det kanskje på spissen, men realiteten er at dette er mulig i dag. Alt av fysiske objekter vil, innen få år, være tilkoblet hverandre og kommunisere uoppfordret. Skremmende?

«The Internet of Things» har, og vil ha, store konsekvenser for måten vi driver forretninger på. Når prosesser og rutiner automatiseres og nye arbeidsmetoder introduseres må man som leder ikke bare forholde seg til det, men ta grep for å sikre fremtiden. Fra Kongsberg Automotive kom styreleder og vinner av Chair of the Year 2014, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, og fortalte deltakerne hvordan de takler utfordringene.

Til slutt fikk deltakerne på seminaret høre samtlige foredragsholdere diskutere spørsmålet «the Internet of Things – technology push or customer pull?» i en paneldebatt.

Kontaktpersoner