Om Haavind

Vi identifiserer hvilke ytre juridiske drivkrefter som påvirker ulike bransjer. Med lang bransjekunnskap bistår vi offentlige og private virksomheter med å håndtere juridiske muligheter og risiko.

Haavind er et av Norges ledende fullservice advokatfirmaer med ca. 134 advokater. Vårt bransjefokus kombinert med spesialiserte advokater innen 20 fagområder gjør at vi har en unik posisjon til å håndtere juridiske problemstillinger og skape mulighetsrom for offentlig og private virksomheter, og kundelisten vår består av noen av Norges største selskaper, samt statlige og kommunale foretak. Organiseringen av virksomheten med fag og bransje i fokus gjør det enkelt å tilby tjenester som arbeidsrett, corporate og tvisteløsning på tvers av våre bransjesatsninger.

Bransjedrevne team

Våre team er satt sammen etter behov med eksperter innen juridisk og kommersiell rådgivning, regulatorisk, arbeidsrett, fusjoner og oppkjøp, samt prosedyre og tvisteløsning.

Haavindkulturen

Vi ansetter folk som velger å jobbe i Haavind på grunn av kulturen. For å skape Haavindkulturen, har vi engasjement, dyktighet, samarbeidsglede og humor som beskrivende ord på noe av det vi ønsker at Haavind skal være. Og så er vi selvsagt mye mer – både som firma og som individer. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Haavind se vår karriereside.

Et av landets høyest rangerte advokatfirmaer

De internasjonale ratingbyråene for advokatselskaper rangerer Haavind på topp i en rekke kategorier. I 2020 styrker vi posisjonen som et av Norges ledende advokatfirmaer.

Våre team er ledende innen områder som arbeidsliv, entreprise, eiendom, teknologi/media, tvisteløsning og fornybar energi og offentlige anskaffelser.

I tillegg er insolvens og restrukturering, børs og kapitalmarked, EU og konkurranserett, fiskeri og havbruk satsningsomårder hvor rekkruttering og nye kunder har bidratt til at Haavind i den senere tid har fått en høyere rangering.

Rankinger

Legal 500 – Tier 1

Legal 500 – Tier 2

Chambers & Partners – Band 1

Chambers & Partners – Band 2

Etikk

Etikk blir gjerne definert som læren om moralen, med andre ord læren om rett og galt. For samfunnet generelt gjelder allmennetikken, og for advokatgjerningen spesielt gjelder yrkesetikken.