Advokatfirmaet Haavind

Bli Kjent med oss

Vi er et av Norges ledende fullservice advokatfirmaer og dekker hele spekteret av juridiske tjenester. Våre advokater bistår både offentlig sektor og flere av de største aktørene innen norsk og internasjonalt næringsliv. Vi er stolte av våre sterke fagmiljøer, og har mange dyktige kollegaer å spille på. Vi har en omfattende prosedyre-virksomhet, og de fleste av våre advokatfullmektiger får sakene sine innen to år.

Vi er stolte av vårt gode arbeidsmiljø. Vi reiser på firmaturer og avdelingssamlinger og vi har flere faglige, sportslige og sosiale sammenkomster. Vi motiveres av verdiene engasjement, dyktighet, samarbeidsglede og humor. Sammen deler vi disse verdiene og du tar selvsagt med deg det som gjør deg unik. Mangfold skaper en arena hvor vi utfyller hverandre og leverer som Haavind.

Knaggforelesning

Jusstudiet består av mye pensum, og mange timer tilbringes på lesesalen. Vi ønsker å bidra til å gjøre dere enda bedre rustet for eksamen ved å dele relevant kunnskap og erfaring gjennom innførende lynkurs og oppsummerende knaggforelesninger.

Våre erfarne advokater og partnere tar opp eksamensrelevante temaer som gis en praktisk vinkling med eksempler og problemstillinger fra hverdagen som forretningsadvokat. Dere blir servert mat og drikke, og får god mulighet til å stille spørsmål underveis eller etter forelesningen. Tema settes opp i samarbeid med Congregatio Forensis og innholdet justeres etter tilbakemeldinger fra studenter som har deltatt tidligere. Vi holder forelesninger i Oslo, Bergen og Tromsø.

Følg oss på Facebook og Instagram og se oppslag på studiestedet for mer informasjon om tema, datoer, forelesere og påmelding.

Traineeordningen

Din mulighet til å bli kjent med oss

Traineeordningen er vår viktigste rekrutteringskilde, og flesteparten av de nyutdannede juristene vi har ansatt de siste årene har vært traineer hos oss. Ordningen gir oss en unik mulighet til å bli kjent med deg – samtidig som du blir kjent med oss som firma.

Traineeoppholdet varer normalt i fem uker. Vi er
fleksible og tilpasser oss eventuelle eksamener
eller andre aktiviteter. Arbeidstiden er fra klokken 9–17. Vi forventer ikke at du skal jobbe ut over normal arbeidstid, men det kan være tidvis behov for det.

Som trainee i Haavind får du en smakebit på hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss. Du blir tilknyttet samme forretningsområde som fadderen din, og vil jobbe sammen med advokater og partnere i samme avdeling. I tillegg er det muligheter for å jobbe med andre fagfelt. 

Du får en fadder som gir deg tett oppfølging, og som du kan spørre om stort og smått. Du får eget kontor og tilgang til våre juridiske databaser og bibliotek. Du kan trene i vårt nye og eksklusive treningsstudio på huset og får muligheten til å delta i bedriftsidrett. Vi inviterer deg også med på faglige og sosiale arrangementer.

Hvilke oppgaver gis en trainee?

Som trainee får du prøve deg på varierte arbeids-oppgaver. Det kan være å bidra til utarbeidelse av prosesskriv, kontrakter og utredninger. Dersom det lar
seg gjøre får traineene også være med i retten og
delta i kundemøter.

Hvordan blir du trainee hos oss?

Vi har 25 plasser årlig, så konkurransen om traineeplass hos oss er stor. Vi søker studenter med høy faglig kompetanse og et ønske om å prøve seg som forretningsadvokat, kombinert med personlige egenskaper som reflekterer verdiene i Haavind.

Hva slags opplæring får du?

De første dagene er satt av til onboarding, hvor vi introduserer deg for alle deler av vårt firma. I tillegg inviteres du med på alt som arrangeres av interne kurs og faglunsjer i løpet av oppholdet.

Hvordan søke?

Vi er alltid til stede og gjennomfører intervjuer på Arbeidslivsdagene i Oslo, Bergen og Tromsø. Vi anbefaler deg å søke i god tid, da plassene raskt fylles opp.

Vi tar i mot søknader året rundt, og har løpende opptak av traineer.

Ørjan Foldøy

Advokatfullmektig i forretningsområdet Bygg, anlegg og offshore (tidligere trainee og oppgaveskriver) 

Noe av det smarteste jeg har gjort i løpet av jusstudiet var å søke et traineeopphold hos Haavind. Dette traineeoppholdet ga meg et unikt innblikk i hvordan det er å arbeide som advokat, og det gjorde meg derfor trygg på hva jeg ville etter studiet. I tillegg fikk jeg prøve meg på en rekke forskjellige fagfelt som ikke er en del av de obligatoriske fagene på jusstudiet. Alle mine valgfag senere på studiet ble derfor valgt på grunn av det gode innblikket jeg fikk i disse rettsområdene da jeg var trainee hos Haavind.  

Som trainee fikk jeg flere varierte oppgaver innenfor forskjellige fagfelt. Oppgavene jeg fikk være med på gjaldt blant annet utforming av prosedyre, forberedelse og deltakelse i rettsmekling og skriving av stevning. Jeg fikk også muligheten til å se spennende sider av jussen som man ikke får et godt innblikk i på studiet, som blant annet gjennomgang av faktum og kundemøter. Dette ga ikke bare en bedre forståelse for hva det vil si å arbeide som advokat, men også en større forståelse for jussen i seg selv. 

I Haavind ble også muligheten til å arbeide selvstendig balansert godt med tett og god oppfølging fra fadder. Det som var ekstra fint i Haavind var at det ikke bare var fadderen som ga god oppfølgning, men alle de ansatte på avdelingen. Som trainee følte jeg meg derfor som en del av det gode arbeidsmiljøet fra første dag. Det gode arbeidsmiljøet gjorde ikke bare lunsjen til et høydepunkt, men hele dagen.

Sofie Krogsæter

Advokatfullmektig i forretningsområdet
Corporate. Tidligere tidligere trainee, oppgaveskriver og kveldsvakt

Du har vært trainee hos Haavind. Hvordan har det vært?

Å være trainee hos Haavind var ikke bare spennende og lærerikt, men også veldig hyggelig. Som trainee i Corporate-avdelingen fikk jeg jobbet med en rekke ulike fagområder, noe som gav et unikt innblikk i hvordan det var å jobbe med de ulike fagområdene i praksis. Dette var svært verdifullt da jeg senere skulle bestemme meg for hva jeg ønsket å jobbe med. I tillegg til det faglige var også det sosiale i Haavind veldig bra. Jeg ble hele tiden fulgt opp av en ansattfadder og en partnerfadder som sørget for at jeg hadde nok oppgaver, at jeg fikk god veiledning og at jeg alltid hadde noen å spise lunsj med. I tillegg var det gøy å få ta del i alt det sosiale som skjedde mens jeg var trainee, som blant annet after work. Det aller beste med Haavind var imidlertid menneskene som både var inkluderende og motiverende hver eneste dag, enten det var i arbeid med oppgaver, eller rundt dartskiva under den daglige ettermiddagskaffen.

Hva var det som gjorde at du valgte nettopp Haavind som arbeidsgiver?

Det er flere grunner til at jeg valgte Haavind som arbeidsgiver. For det første kjente jeg til firmaet godt fra før, etter å ha jobbet som kveldsvakt i 5 år. Jeg visste dermed at det var en veldig god arbeidsplass, noe jeg også fikk bekreftet gjennom trainee- og skriveplass-opphold. En annen faktor i valget var kulturen i firmaet. Ikke bare er Haavind opptatt av faglig dyktighet, men også verdier som humor, engasjement og samarbeidsglede står sentralt. Denne balansen mellom å være faglig sterk, og å ha det gøy på jobb, var viktig for meg. Den viktigste faktoren ved valget av Haavind som arbeidsgiver var imidlertid menneskene. Haavind består av svært mange ulike mennesker, som alle har til felles at de ønsker å ha en hyggelig arbeidshverdag. Dette sørger de for ved å være imøtekommende, nyskjerrig og hyggelig, og det har ikke gått en dag uten at jeg har følt meg velkommen i firmaet, uansett om jeg har vært kveldsvakt, trainee, hatt skriveplass eller vært fullmektig. Det verdsettes svært høyt.

Hvilke råd vil du gi til dagens studenter når de skal velge sin første arbeidsplass?

Et godt råd jeg har fått er å ikke fokusere på hva jeg skal gjøre resten av livet, ettersom det er en skremmende tanke, og et svært stort valg. Fokuser heller på hva du vil akkurat nå, hvor du får utviklet deg mest, og hvor du tror du vil trives best. Så lenge man trives vil resten komme av seg selv. Gjør det som føles rett for deg, og så er det heller ingen skam å snu eller å ombestemmes seg senere.

Det skaper en god struktur i hverdagen å ha et kontor man kan dra til. Det sosiale aspektet gjør samtidig at det ikke blir så ensformig og tungt å skrive masteroppgaven.

Erik Fossnes
Oppgaveskriver våren 2022

Stipend og skriveplass

Hvert semester gir vi skriveplass og stipend til studenter som skal skrive 30 studiepoengs masteroppgave.

I tillegg til økonomisk støtte og veiledning, gir ordningen deg en unik mulighet til å bli kjent med oss. 

Som stipendiat hos oss får du en veileder blant våre advokater med fagfeltet i din oppgave. Veilederen vil gi deg teoretisk veiledning i tillegg til erfaringsbaserte innspill som kan gi oppgaven en mer praktisk vinkling. 

For at du skal ha mulighet til å konsentrere deg fullt og helt om oppgaven, gir vi deg et stipend. Du får eget kontor og tilgang til våre juridiske databaser og bibliotek. Stipendiatene får dessuten gratis lunsj i kantinen, tilgang til treningsrom og blir invitert med på sosiale og faglige arrangementer. 

Hvem får skriveplass?

Vi tildeler stipend og skriveplass basert på tre hovedkriterier: faglig dyktighet, personlige egenskaper som
reflekterer verdiene i Haavind og tema for masteroppgaven. Vi vurderer alle søknader, og det er en fordel hvis du har vært trainee hos oss tidligere.

Hvordan søke?

Søknadsfrist er 1. november for vårsemesteret og 15. april for høstsemesteret.

Prosedyrekurset

Hver høst arrangerer vi et to-dagers prosedyrekurs for studenter. Kurset består av foredrag, gruppeøvelser, gjennomføring av fiktiv rettsak og hyggelige sosiale aktiviteter.

Prosedyrekurset gir unik innsikt i faget og er vel verdt å melde seg på. Som deltaker får du gode tips om utforming av prosesskriv, innledningsforedrag, prosedyre og parts- og vitneavhør.

“På prosedyrekurset får vi gode individuelle tilbakemeldinger fra erfarne prosedyreadvokater, og i tillegg er det både gøy og lærerikt å få prøve seg på prosedyre under en actionfylt øvingsrettssak. Jeg anbefaler Haavinds prosedyrekurs på det varmeste!”

Theodor Karlsen, tidligere prosedyrekursdeltaker

Du vil også få praktiske tips for din første opptreden i retten fra våre erfarne partnere. Etter en god dag med faglig påfyll tar vi oss tid til en bedre middag og hyggelig sosialt samvær.

Følg med på Haavind Student på Facebook, Instagram og
haavind.no/karriere for mer informasjon og påmelding.

Sophie Mulryan

Advokatfullmektig i forretningsområdet Eiendom

Hva er det som gjorde at du valgte nettopp Haavind som din arbeidsgiver?

Avgjørende for meg er helt klart at jeg ønsket meg til et firma med trivelige og faglig flinke kolleger og et godt arbeidsmiljø. Gjennom jusstudiet og bekjente ble jeg tidlig introdusert til Haavind og deres firmakultur. Jeg ble raskt forespeilet et firma med en positiv fremtoning og gode verdier. Et firma hvor samarbeid og respekt kollegaer seg imellom, mangfold, humor og faglig dyktighet står sentralt. Når jeg skulle ta steget videre fra jusstudiet og inn i arbeidslivet var det ingen tvil om at Haavind var et sted jeg gjerne kunne tenkt meg å starte som advokatfullmektig. 

Hva er det i arbeidshverdagen du setter mest pris på?

Menneskene! Det jeg kanskje setter aller mest pris på er hvilken inkluderende og hyggelig gjeng jeg jobber sammen med på eiendomsavdelingen og i firmaet for øvrig. Det er alltid noen du kan slå av en prat med ved kaffemaskinen, heisen eller skriveren, enten det er faglig eller sosialt.

Mange av kollegaene mine sprer også mye humor i løpet av den enkelte arbeidsdag. Jeg tror ikke jeg kommer på en eneste lunsj hvor noen av kollegaene mine ikke har gitt meg rykk i smilebåndene og en veldig god lattere. De enkle gleder i arbeidshverdagen er absolutt ikke å kimse av!

Som nyansatt, føler du at du får praktisert jussen?

Av ting jeg har fått gjort mye av som nyansatt i Haavind, så er det definitivt praktisering av jussen, både muntlig og skriftlig. I Haavind får jeg jobbe kombinert med spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver for forskjellige aktører innenfor eiendom. Jeg jobber bredt og smalt med ulike juridiske problemstillinger tilknyttet eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og leie/utleie av næringslokaler. 

Jeg føler meg privilegert som har et engasjert og imøtekommende team i ryggen min som er der for meg og hjelper meg når jeg trenger noen å sparre med. På den måten føler du raskt at du som nyansatt kan tillate deg selv å kaste deg litt ut i ting, og samtidig bli ivaretatt av svært flinke folk som sitter noen meter unna deg.

Hvilke råd vil du gi dagens jusstudenter når de skal velge sin første arbeidsplass?

Jeg mener jusstudenter som skal ta steget videre ut i arbeidsmarkedet bør reflektere over egne verdier og holdninger. Forsøk å se etter en arbeidsgiver som nettopp verdsetter og gjenspeiler disse. Det gir deg gode forutsetninger for å finne et firma som passer dine interesser, kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Vårt samarbeid med CF

Som hovedsamarbeidspartner med Congregatio Forensis får vi gleden av å bli godt kjent med studentene i Oslo, Bergen og Tromsø. Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet og ser frem til et spennende semester med mye aktivitet på alle fakultetene!

“Haavinds hyggelige og dyktige ansatte bidrar til at CF til enhver tid kan gi studentene ved de juridiske fakultetene oppdaterte og varierte arrangementer av høy kvalitet.” 

Kirsti Marthinsen, styreleder CF

Kjære student,

Haavind er alltid på jakt etter dyktige studenter som ønsker å bli en del av Haavind-laget. Traineeordningen og våre studentaktiviteter er viktige arenaer der vi kan bli bedre kjent med deg, og – sammen med deg – lære mer om hvordan nettopp du passer sammen med oss.

Et traineeopphold gir deg verdifull erfaring og mulighet til å få et innblikk i arbeidshverdagen som advokatfullmektig i ett av landets ledende advokatfirma.

Som ansvarlige for Haavinds student-aktiviteter sørger vi for at ditt opphold hos oss blir spennende, lærerikt og morsomt, og at du trives så godt at du velger oss som arbeidsgiver når tiden er inne. 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Hilsen Traineeutvalget

Mangfold i Haavind

Hvorfor er mangfold så viktig?

Dersom vi skal være de beste juridiske rådgiverne, må vi ha advokater og fullmektiger som forstår markedet våre kunder opererer i. De fleste private og offentlige aktører opererer ikke utelukkende i en norsk kontekst. Det fordrer at våre rådgivere har god forretningsforståelse, samfunnsforståelse, internasjonal kompetanse og flerkulturell forståelse, i tillegg til solid juridisk kompetanse.  

Vi ønsker å tiltrekke oss og beholde de beste hodene i bransjen – uavhengig av etnisitet, nasjonalitet eller sosial opprinnelse, hudfarge, kjønn, seksuell identitet, funksjonsevne og religiøs eller politisk overbevisning.  Vi mener at ansatte med ulik bakgrunn, erfaringer og perspektiver gir økt innovasjonskraft og merverdi, som er viktig både for oss og våre kunder. For oss er mangfold et åpenbart konkurransefortrinn, i tillegg ønsker vi å speile det samfunnet vi er en del av. 

Hva gjør Haavind til en attraktiv arbeidsgiver for studenter med flerkulturell bakgrunn? 

For det første står mangfold høyt på agendaen i firmaet – og har gjort det over tid.  Vi ønsker å være en arbeidsplass som er preget av mangfold og jobber proaktivt med å øke mangfoldet gjennom hele organisasjonen. Per i dag har vi, med unntak av partnerskapet, 50 % kvinner og menn i alle stillingskategorier og en økende andel ansatte med flerkulturell bakgrunn. Det er fortsatt ikke bra nok, men det er en start. 

For det andre er vi bevisste og stolte av arbeidsmiljøet og kulturen vår. For at vi skal være en attraktiv arbeidsgiver for et bredt spekter av jusstudenter er det avgjørende at vi bygger videre på en kultur og et arbeidsmiljø som er motiverende, støttende, inkluderende og fremtidsrettet. Vi er for eksempel bevisst på at vi tilbyr studenter og ansatte sosiale og faglige aktiviteter som er inkluderende og attraktive for alle, uansett bakgrunn, fysiske forutsetninger eller preferanser.


Kristine Lloyd, HR-direktør i Haavind, har jobbet med HR i store internasjonale selskaper,
både i Norge og i utlandet.

Philip Mirzai Dang

Advokatfullmektig i avdelingen for bygg, anlegg og offentlige anskaffelser, er født og oppvokst i Norge, men har foreldre med kurdisk og vietnamesisk bakgrunn.


Philip var først trainee i Haavind, og etter endt opphold fikk han tilbud om jobb som advokatfullmektig. “ Det ble et enkelt valg for meg da jeg fikk tilbudet”, forteller Philip. 

Hvorfor søkte du deg til Haavind? 

Jeg hadde inntrykk av at Haavind var et bra sted å jobbe, mye på grunn av dyktige mennesker og et ekstremt godt fagmiljø, men også et godt arbeidsmiljø med en god balanse mellom det å jobbe i en hektisk bransje, og samtidig ha et liv på siden. Haavind jobber også mye med tvisteløsning, noe som gjorde at det fristet enda mer å søke. 

I tillegg har Haavind i flere år hatt en direktør med flerkulturell bakgrunn. Hun hadde flere gode refleksjoner om mangfold gjennom ulike debatter og artikler opp igjennom årene. Dette fikk meg til å innse at mangfold er noe som verdsettes høyt i Haavind. 

Han forteller videre: 

“Som en med flerkulturell bakgrunn ønsker jeg selvfølgelig ikke å bli kvotert inn på grunn av bakgrunn.

Jeg ønsker likevel at firmaet jeg begynner i ser tilleggsverdien av å ha et bredt mangfold blant sine ansatte. Dette er noe jeg erfart at Haavind gjør, og det jobbes aktivt med å øke andelen med flerkulturell bakgrunn i firmaet. Jeg opplevde at min flerkulturelle bakgrunn telte positivt i rekrutteringsprosessen, men selvfølgelig på toppen av mine andre kvalifikasjoner”.

Har din flerkulturelle bakgrunn noen innvirkning på arbeidet du utfører?  

Å jobbe som advokat innebærer arbeid med problemløsning og kommunikasjon. Som barn av innvandrerforeldre blir man ofte et bindeledd mellom språkutfordringer og andre utypiske problemer for en som er oppvokst i Norge, men likevel typiske problemer for en som ikke er det. Å løse mange av disse problemene handler om å formidle ting begge veier, på en enkel og forståelig måte. Dette er noe jeg vet er en god egenskap for advokater også.

Mine foreldre kommer fra krigsrammede land, og begynte sine liv i Norge praktisk talt i minus. At de likevel har klart å skape gode og trygge rammer under min oppvekst, og motivert meg til å lykkes i livet, gir meg ekstrem høy motivasjon til å stå på i det daglige. Jeg blir inspirert til å jobbe hardt, ikke bare for meg selv, men også for mine foreldre. De ga meg alle muligheter de ikke fikk selv i livet, og hvis jeg lykkes, lykkes de også. Denne tanken tar jeg innover meg hver eneste dag. 

Har du noen tips eller råd til studenter som ønsker seg en karriere som forretningsadvokat?

Jeg har selv erfart at man kommer ekstremt langt bare man er engasjert, lysten og har troen på egne evner. Jeg har møtt ekstremt dyktige mennesker, som ikke tør å kaste seg ordentlig ut i ting. Jeg anbefaler å tørre å være litt “skamløs” noen ganger – send ut den ekstra søknaden du kvier deg litt for å sende eller ta kontakt med en advokat som inspirerer deg. Folk der ute er stort sett hyggelige mennesker og du vil bli overrasket over hvor mange muligheter som åpner seg dersom du tør å “gutse” litt!

Clara Chang

Advokatfullmektig i avdelingen for arbeidsliv og virksomhetsstyring, er født og oppvokst i Norge, men har kinesiske foreldre. 


Hvorfor søkte du deg til Haavind? 

Jeg søkte jobb i Haavind først og fremst fordi jeg ønsket å jobbe med arbeidsrett, og Haavind er dyktig innenfor fagfeltet. I tillegg er Haavind et anerkjent og veldrevet advokatfirma som styres av gode verdier. 

Har din flerkulturelle bakgrunn noen innvirkning på arbeidet du utfører?  

Det at jeg kan snakke kinesisk og har forståelse med tanke på å gjøre forretninger i Kina, et marked som Haavind satser mot, er utelukkende positivt. Min flerkulturelle bakgrunn gir flere perspektiver, samt merverdi gjennom kultur, språk- og forretningsforståelse i forhold til Kina.

Hva mener du skal til for å lykkes som forretningsadvokat? 

Jeg mener at man må ha en ambisjon om å være best innenfor eget fagfelt og ha et kommersielt tankesett. Jussen er et middel for å oppnå gode løsninger for kunden. I tillegg mener jeg det er viktig å forbedre seg kontinuerlig, være modig, og ydmyk i møte med andre.

Har du noen tips eller råd til studenter som ønsker seg en karriere som forretningsadvokat? 

Jeg anbefaler alle studenter med en drøm om å bli forretningsadvokat om å gjennomføre et traineeopphold. Søk deg til et arbeidssted med et fagfelt og en kultur du vil trives i. Et traineeopphold gir praktisk erfaring og inntrykk av hvordan livet som forretningsadvokat er. Etter et endt traineeopphold kan også ansettelse som advokatfullmektig være en positiv følge. Og sist, men ikke minst: sett deg noen mål, gå for dem, og ha troen på deg selv.

Lyst til å bli bedre kjent med oss og våre studentarrangement?

Lik og følg oss i sosiale medier!