Selskapsrett

bank_og_finans2

Med et team bestående av advokater med bakgrunn fra Lovavdelingen, bank- og finanssektoren, revisjonsvirksomhet og in-house advokatvirksomhet hos flere av landets største bedrifter er du sikret rette forretningsmessige råd innen selskapsrett.

Vi kombinerer selskapsrettslig kompetanse med kommersiell forståelse, knytter oss tett til samtlige av Haavinds forretningsområder og jobber sammen med deg for å finne løsninger for deg og din virksomhet.

Våre advokater gir blant annet råd innenfor

 • Valg av selskapsform og konsernstruktur
 • Stiftelse, omdannelse og oppløsning av selskaper
 • Rådgivning til daglig leder, styret og aksjonærer
 • Corporate governance
 • Fusjoner, fisjoner og restruktureringer av konsern
 • Konserninterne transaksjoner
 • Finansiering og særskilte spørsmål knyttet til sikkerhetsstillelse
 • Emisjoner og kapitalnedsettelser
 • Konvertible lån og finansielle instrumenter
 • Problemstillinger ved oppkjøp av selskaper og virksomhet
 • Aksjonæravtaler
 • Aksje- og opsjonsprogrammer for ledelse og ansatte
 • Granskning