Privacy by Design

I bytte mot gratis eller rabatterte produkter eller tjenester avgir vi store mengder personlig informasjon. Innsamling av personlige data i stor skala er kommet for å bli. GDPR stiller klare krav til hvordan personvern skal ivaretas i systemer og prosesser.

Kravene til innebygd personvern (privacy by design and default) i GDPR artikkel 25 vil nødvendiggjøre endringer i mange systemer og -prosesser. Alle virksomheter må gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som er utformet med sikte på en effektiv gjennomføring av prinsippene for vern av personopplysninger. Det innebærer blant annet at et system må være utformet slik at det ikke samler inn og behandler mer data enn nødvendig, og at det er enkelt for de registrerte å utføre sine rettigheter til innsyn, dataportabilitet mv.

Hør hvordan en, ved å inkludere jurister allerede i design- og planleggingsfasen, imøtekommer de strenge kravene til personvern, får konkurransemessige fortrinn og styrker tilliten i markedet ved at virksomheten fremstår som «best in class». Under frokostseminar den 14. oktober 2015 fortalte Avinor, ved Markeds- og merkevaresjef Ina Eldøy og Jens Andreas Huseby, Senior IT-rådgiver – IT Strategi, Arkitektur og Innovasjon, om sitt prosjekt «En enklere reise – Avinors digitale reisefølge. Hvordan ivareta sikkerheten i luften, på bakken og rent personlig i norsk luftfart» og hvordan samarbeidet med Haavind styrket personvernet i alle ledd.

personvern_iot_haavind_thrane
"En enklere reise..." - Avinor om design, utvikling, strategi og personvern

Advokatene Kari Gimmingsrud, Leif Eirik Thrane og Nora Knutrud presenterte også siste nytt innen personvernlovgivning og EUs prosesser for forbedret regelverk samt alle fordelene ved å tenke personvern allerede i planleggings- og utviklingsfasen i et digitalt prosjekt.

smartworld_haavind_ict
"Privacy by design" - lover og regler av advokatene Gimmingsrud, Thrane og Knutrud