Personvern og cookies erklæring

HAAVIND.NO – PERSONVERN OG COOKIES ERKLÆRING
Oppdatert 9. mai 2016
Advokatfirmaet Haavind AS («Haavind») eier nettstedet haavind.no. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider. Denne erklæringen handler om hvordan Haavind samler inn og bruker personopplysninger fra nettsiden. Haavind følger norsk lov. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på etter personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Haavind.no kan lenke til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som samles inn på disse nettsidene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Haavind har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider.

Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: t.fjellgard@haavind.no eller send brev til Advokatfirmaet Haavind AS, Pb. 359 Sentrum, 0101, Oslo, Norge.

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Haavind v/daglig leder er behandlingsansvarlig ved behandlingen av personopplysninger.

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde seg på kurs, seminarer, arrangementer osv. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Bruk av e-postadresse og/eller postadresse til utsending av nyhetsbrev, informasjon om våre tjenester og annet eventuelt fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler
 • Bruk av e-postadresse for nedlastning av media og dokumentasjon fra vår nettside
 • Gi deg informasjon og tilbud om kurs, seminarer og andre arrangementer.
 • For statistikk, aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene, se mer om webanalyse og cookies i punkt 3.

3. HVILKE OPPLYSNINGER BEHANDLES?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson, mens ikke-personlig identifiserbar informasjon ikke avslører din identitet.

Personlig identifiserbar informasjon

Vi kan samle inn og behandle følgende opplysninger fra nettsiden:

 • Du kan abonnere på nyhetsbrev mv. slik at du mottar e-post fra haavind.no om aktuelle nyheter, tilbud, kurs mv. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.
 • Hvis du retter en henvendelse til Haavind via nettsidene, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
 • På haavind.no kan du melde deg på kurs og seminarer ved å oppgi navn, virksomhet, e-post og postadresse. Personopplysningene benyttes ikke til andre formål enn å effektuere bestillingen, med mindre du selv velger å krysse av for at du ønsker å motta nyhetsbrev eller annen informasjon fra oss.
 • Haavind.no kan benytte Qualaroo, Questback eller andre verktøy for brukerundersøkelser. Det er frivillig å delta i brukerundersøkelser. Ved gjennomføringen av undersøkelsen kan du velge å være anonym eller ikke.
 • Når du besøker haavind.no registreres din IP-adresse. VI knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningen bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra deg, med mindre annet er spesifisert.

4. WEBANALYSE OG COOKIES

Webanalyse

Haavind bruker vanlige Internett-teknologier som Google Analytics for å samle anonyme opplysninger om brukerne av nettsiden slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker nettsiden, hvor lenge besøket varer, søkeord og hvilke nettsider brukerne kommer fra osv. Informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleser programvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsender nettside. Haavind knytter ikke opplysningen om IP-adresse direkte til deg som bruker. Opplysningen anonymiseres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Cookies

Haavind.no benytter også cookies. Cookies er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden blant annet kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Haavind.no bruker følgende cookies:

 • Google Analytics
 • Cookies for annonsessystemer med og uten remarketing – (Adform, Tradedoubler, Delta projects el.)

Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer cookies anses som et samtykke. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise cookie eller til at du må godkjenne en cookie, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

For å lese mer om informasjonskapsler, inkludert hvordan du kan reservere deg mot informasjonskapsler på datamaskinen din, se for eksempel: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/og Google Analytics

5. PERSONOPPLYSNINGER OM MINDREÅRIGE

Haavind innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

6. DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre annet er spesifisert.

7. DIREKTE MARKEDSFØRING

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Haavind. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon om lovendringer, praksis, kurs osv, men kan også inneholde kommersiell informasjon om produkter og tjenester fra oss og/eller våre samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene sendes ut jevnlig. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

8. DATABEHANDLERE OG OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET

 • Haavind har inngått avtale med følgende databehandlere:
 • Itera Norge AS (leverandør av IT tjenester og hoster nettsiden)
 • Dekode (www.dekode.no). Dekode er driftspartner for haavind.no, og er vår leverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettsiden.
 • Red Media Consulting AS (behandler cookies og gjennomfører retargeting)

Haavinds nettside er p.t. plassert på servere i England, men våre databehandlere har rett til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land forutsatt at dette skjer i samsvar med databehandleravtalen.

9. HVORDAN SIKRER VI OPPLYSNINGENE?

Vi har etablert regler og rutiner for beskyttelse av opplysninger og personvern i samsvar med personopplysningslovens regler. Vi vil bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Vi vil ikke selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til oss, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

10. DINE RETTIGHETER

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18 første ledd. Haavind har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Haavind behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Haavind rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger hvis du ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

11. HÅNDHEVELSE AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Haavind kan benytte opplysningene som vi samler inn fra haavind.no når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre informasjon når vi mener loven krever det.

12. SAMTYKKE, LOVVALG OG VERNETING

Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Ved å bruke vår nettside aksepterer du at personopplysninger kan behandles i samsvar med denne erklæringen. Haavind er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

13. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

Haavind forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra tidspunktet de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.